חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתאודות הבורסהחברי הבורסהחברות רחוקה
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  חברות רחוקה בבורסה

הבורסה מאפשרת לגופים פיננסים בינלאומיים גדולים, להתקבל כחברים רחוקים בבורסה, אם אין להם סניף או נציגות קבועה בישראל. 

מי יכול להיות חבר רחוק?

חבר רחוק יכול להיות בנק השקעות בינלאומי או בית השקעות בינלאומי אשר התאגד באחת מהמדינות: ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, יפן ובחלק ממדינות אירופה, אשר אין לו סניף או נציגות קבועה בישראל ואשר הינו חבר בורסה במדינה בה התאגד.

תנאים שחבר רחוק נדרש לקיים:

 • ​​על חבר רחוק להיות חבר בורסה, 10 שנים לפחות, באחת או יותר מהבורסות הבאות:
  • ​​LSE – London Stock Exchange
  • NYSE
  • Euronext
  • (Deutsche Borse (Frankfurt
  • (EUREX (Germany
  • SIX – Swiss Exchange
  • Tokyo Stock Exchange​
 • לרשות המוסמכת במדינה בה הוא התאגד, ולרשות המוסמכת באחת לפחות מהמדינות בהן הוא פועל כחבר בורסה 10 שנים לפחות, יש הסכם שיתוף פעולה עם רשות ניירות ערך בישראל.
 • חבר רחוק יהיה בכל עת בעל הון עצמי מזערי בסכום של לפחות מיליארד דולר (ארה"ב).
 • חבר רחוק יבטח עצמו בביטוח נאות, הכולל את פעילותו בבורסה בתל אביב.
 • חבר רחוק יהיה בעל מנגנון, אמצעים, מערכות מחשב וכוח אדם מקצועי, המאפשרים את פעילותו התקינה בבורסה בתל אביב.
 • חבר רחוק ימנה מנהל בכיר, שיהא אחראי מטעמו על פעילותו בבורסה בתל אביב.
 • חלה חובת הודעה לבורסה על מינוי או פרישה של המנהל האחראי על הפעילות בבורסה בתל אביב.
תנאי הכשירות הנדרשים מחבר רחוק מפורטים בתקנון הבורסה.
 

קישורים נוספים: