חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחראיגרות חובאג"ח לא ממשלתיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  אג"ח לא ממשלתיות
אג"ח חברות
אג"ח מובנות
תעודות על מטבע
כתבי אופציה לאג"ח
רצף מוסדיים
נש"ר
אג"ח זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-16/01/2017
מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/10/2017
8.00000
לא צמודסוף יום
0
0%
106.54
3730314אאורה.ק7
אאורה אגח ז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/09/2018
6.00000
לא צמודסוף יום
744.28
-0.53%
106.80
3730355אאורה.ק8
אאורה אגח ח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2020
5.70000
לא צמודסוף יום
0
0%
104.79
3730397אאורה.ק9
אאורה אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2021
3.90000
לא צמודסוף יום
770.43
0%
100.12
3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2018
6.30000
לא צמודסוף יום
125.31
-0.02%
107.88
1126317אבגל.ק2
אבגול אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2024
4.75000
לא צמודסוף יום
3,115.83
-0.57%
107.88
1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/11/2017
5.85000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
0
0%
104.92
1060086אבלן.ק4
אביב ארלן אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/12/2019
5.80000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
234.38
-0.08%
109.45
1060110אבלן.ק5
אביב ארלן אגח ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/05/2021
5.00000
לא צמודסוף יום
0
0%
106.56
1060128אבלן.ק6
אביב ארלן אגח ו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים22/02/2017
4.70000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
12.10
0%
121
4440079אביב.ק4
אביב בניה אגח 4
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים02/05/2021
5.55000
לא צמודסוף יום
8.64
0%
108
4440087אביב.ק5
אביב בניה אגח 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים31/12/2021
4.50000
דולרסוף יום
8,850.58
-0.04%
100.99
2680130אבנר.ק1
אבנר אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים30/06/2023
5.52400
לא צמודסוף יום
93.06
-0.03%
102.51
2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10/09/2059
5.30000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
287.52
0.01%
124.21
1115278אגהנ.ק1
אגוד הנ שה נד 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10/09/2059
2.66000
לא צמודסוף יום
215.94
0.04%
104.34
1115286אגהנ.ק2
אגוד הנ שה נד 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים02/08/2018
1.60000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
1,206.34
0.08%
102.76
1126762אגדהנ.ק6
אגוד הנפ אגח ו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים28/03/2021
2.95000
לא צמודסוף יום
363.77
-0.04%
106.86
1131762אגדהנ.ק7
אגוד הנפ אגח ז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/06/2020
1.04000
לא צמודסוף יום
81.85
0.01%
99.76
1133503אגדהנ.ק8
אגוד הנפ אגח ח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים02/03/2025
0.95000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
165.24
-0.03%
100.07
1139492אגדהנ.ק9
אגוד הנפ אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים26/09/2017
3.10000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
489.52
-0.09%
107.80
1120823אגדה.ק17
אגוד הנפ התח יז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/12/2019
1.58000
לא צמודסוף יום
1,428.79
0.04%
101.29
1121854אגדה.ק18
אגוד הנפ התח יח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים04/07/2021
4.15000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
597.12
0%
116.36
1124080אגדה.ק19
אגוד הנפ התח יט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים22/01/2017
4.30000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
69.59
0.06%
121.84
1101005אגדהנ.ק2
אגוד הנפק התח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים22/01/2017
6.20000
לא צמודסוף יום
17.52
0.08%
103.08
1101013אגדהנ.ק3
אגוד הנפק התח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים01/05/2017
6.10000
מדד המחירים לצרכןסוף יום
0
0%
110.15
1820141אדגר.ק6
אדגר אגח ו
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות