חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרמדדיםמדדי אג"חממשלתיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדי אג"ח ממשלתיות
אג"ח ממשלתיות
צמודות מדד - ממשלתיות
שקליות ממשלתיות
מק"מ
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
מדדים נוספים  
נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים
שקליות ממשלתיות
מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
נכון ל- 29/05/2016
 מדד אחרון
 401.34 
 שינוי(%)  + 0.12% 
 מחזור
(באלפי ש"ח)
 543,783.29 
 מדד בסיס
 400.85 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 0.21% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 1.51% 
שני ימי המסחר האחרונים - שקליות ממשלתיות
מחזור
(באלפי ש"ח)
מדד בסיסשינוי (%)מדד נעילהתאריך
543,783.29
400.85
0.12%
401.34
29/05/2016
1,259,179.99
400.57
0.07%
400.85
26/05/2016
   פתח בחלון נפרד   
נכון ל- 30/05/2016 15:07    הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
נתוני מסחר - שקליות ממשלתיות
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.29
31/05/20200.07לא צמוד14:45
1,001.02
-0.03%
99.23
1116193מממש0520
ממשל משתנה 0520
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.18
31/08/20170.07לא צמוד14:56
6,434.83
-0.01%
99.89
1106970מממש0817
ממשל משתנה 0817
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.30
30/11/20210.07לא צמוד14:36
1,682.20
-0.01%
98.88
1127646מממש1121
ממשל משתנה 1121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.23
31/01/20184.00לא צמוד15:00
21,943.72
 
107.61
1126218ממשק0118
ממשל שקלית 0118
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.64
31/01/20205.00לא צמוד15:04
66,657.75
-0.05%
117.38
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.04
31/01/20225.50לא צמוד15:07
70,642.09
-0.11%
126.10
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.88
31/01/20425.50לא צמוד14:51
39,530.24
-0.36%
148.46
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.14
28/02/20175.50לא צמוד15:00
9,893.29
0.01%
105.40
1101575ממשק0217
ממשל שקלית 0217
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.43
28/02/20196.00לא צמוד15:03
10,663.40
-0.03%
116.67
1110907ממשק0219
ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.32
31/03/20234.25לא צמוד15:04
58,769.67
-0.13%
119.61
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.52
31/03/20243.75לא צמוד15:07
75,531.31
-0.14%
116.82
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.88
30/04/20211.00לא צמוד15:02
28,794.75
-0.01%
100.66
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.50
31/05/20192.25לא צמוד15:05
9,103.29
-0.02%
105.19
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/08/20164.25לא צמוד14:47
7,798.10
0.01%
104.23
1122019ממשק0816
ממשל שקלית 0816
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.78
31/08/20251.75לא צמוד14:56
75,548.57
-0.19%
100.86
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.17
31/10/20171.25לא צמוד15:04
2,244.43
0.01%
102.27
1132786ממשק1017
ממשל שקלית 1017
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.33
31/10/20180.50לא צמוד14:19
96,368.51
 
100.70
1136548ממשק1018
ממשל שקלית 1018
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.83
30/10/20266.25לא צמוד15:05
135,034.35
-0.19%
144.98
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
משקל האג"ח במדד