חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמוצריםמדדיםמאגר תל-בונד
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מאגר איגרות החוב למדדים
מאגר תל-בונד מכיל אג"ח העומדות בתנאי סף של שווי שוק, דירוג אשראי, מועדי פדיון וסחירות. רק אג"ח במאגר תל-בונד יוכלו להיכלל במדדי התל-בונד. בשום מקרה לא תיכלל במדד תל-בונד אג"ח אשר אינה נכללת במאגר תל-בונד.
מועדי עדכון מאגר תל-בונד
עדכון מאגר תל-בונד מבוצע באותו מועד עם עדכון הרכב מדדי התל בונד. 
לפירוט מועדי העדכון, לחץ כאן.
תנאי הסף למאגר תל-בונד

אג"ח תוכלנה להיכלל במאגר תל-בונד  רק אם הן עונות על כל תנאי הסף הבאים:
1. אג"ח שאינן מסווגות כאג"ח מובנות ואינן ניירות ערך מוסדיים.

2. מינימום דירוג מעלות (-BBB) או מינימום דירוג מידרוג (Baa3)

3. סחירות מינימלית: מהירות המחזור החציונית בחצי שנה שקדמה למועד הקובע של אגרות חוב בעלות שווי שוק נמוך מ-300 מליון ש"ח לא תפחת מ-0.00001, בכפוף לכללי העיגול בכללי המדדים. (מחשבים מהירות מחזור לכל יום מסחר בתקופה הקובעת – ומוצאים את החציון).

4. מינימום שווי שוק ממוצע 220 מיליון ₪ (200 מיליון ₪ לאג"ח שכבר כלולה במאגר תל-בונד).
הממוצע – החל מה-15 בחודש הקלנדרי בו חל המועד הקובע לעדכון המאגר ועד למועד הקובע לעדכון.

לא יחול יום המסחר האחרון עד למועד העדכון הבא של מאגר תל-בונד .

פעולות