חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמוצריםמדדיםמדדים שחישובם הופסק
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדים שחישובם הופסק
שם מדד
תחילת פרסום
בסיס
סיום פרסום*
אודות המדד
מדד שהחליף
נתונים היסטוריים
תל טק-15
01.07.2001
267.28
זהה למדד תל-טק בסוף יום 28.06.2001
03.04.2011
המדד הורכב מ-15 המניות הגדולות ביותר הנכללות במדד תל-טק.
-----
תל-טק
03.01.1999
212.61
זהה למדד חשמל אלקטרוניקה ואופטיקה בסוף יום 31.12.1998
03.04.2011
"תל-טק" – מדד מניות הטכנולוגיה של תל-אביב. המדד הורכב ממניות של חברות עתירות טכנולוגיה מתחומי האלקטרוניקה, המחשבים, מחקר ופיתוח בתחומי מדעי החיים, ביוטכנולוגיה או טכנולוגיה חקלאית, וכן ממניות של קרנות הון סיכון. כמו כן, נכללות במדד חברות אחזקה שמרבית השקעותיהן או רווחיהן נובעים מהתחומים הללו.
ניתן למצוא תחת מדד ת"א-בלו טק 50 בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.
תל-דיב 20
02.07.2006
793.57
זהה למדד מדד ת"א-100 בסוף יום
03.04.2011
המדד הורכב מ-20 המניות בעלות תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר מבין המניות הכלולות במאגר המניות.
ניתן למצוא תחת מדד תל-דיב בלשונית נתונים היסטוריים החל משנת 2000 ועד סיום הפרסום.
פיננסים-15
02.01.2005
814.18

זהה למדד ת"א-בנקים בסוף יום 30.12.2004
01.07.2010
המדד הורכב מ-15 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בתחום הפיננסים: מניות הנכללות בענפים – "בנקים מסחריים", "בנקים למשכנתאות", "חברות ביטוח" ו"שירותים פיננסיים".
ניתן למצוא תחת מדד פיננסים בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום
יתר-120
01.04.2007
1,086.88
זהה למדד יתר-150 בסוף יום 29.3.2007
01.07.2010
המדד הורכב מ-120 המניות, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, שאינן כלולות במדד ת"א-100, שנכללו ברשימת 300 המניות הסחירות ביותר בבורסה.
ניתן למצוא תחת מדד יתר-ת"א בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום
יתר-150
01.01.2002
366.88
זהה למדד "יתר מניות" בסוף יום 31.12.2001
01.04.2007
המדד הורכב מ-150 מניות "יתר" (מניות שאינן כלולות במדד ת"א-100) בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, שנכללו ברשימת 350 המניות הסחירות ביותר בבורסה.
יתר-120
ניתן למצוא תחת מדד יתר-ת"א בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום
יתר-30
02.01.2005
538.59
זהה למדד יתר-150 בסוף יום 30.12.2004
01.07.2007
המדד כלל את 30 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, שאינן מניות ת"א-100, שנכללו ברשימת 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה ושעמדו בתנאים מינימליים לשווי ולשיעור החזקות הציבור.
ניתן למצוא תחת מדד יתר-50 בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום
מדדיות ממשלתיות 5-7
01.01.1996
100
01.03.2010
מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
ניתן למצוא תחת מדד אג"ח מדדיות ממשלתיות 5-10 בלשונית נתונים היסטוריים בטווח תאריכי הפרסום
מדדיות ממשלתיות
7-10
01.01.1996
100
01.03.2010
מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
מט"חיות ממשלתיות
02.01.1984
100.58
11.01.2010
מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
---
שקליות ריבית משתנה 0-5 שנים
01/01/2002
173.23
29/12/2011
מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית משתנה 0-5 כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה שאינן צמודות ואשר מחלקות ריבית משתנה בתקופת הפידיון: 0-5 שנים. תקופת הפדיון נקבעת לפי מועד הפדיון המקורי שפרסם משרד האוצר. אגרת חוב תיכלל במדד 0-5 החל מ-5 שנים לפני יום הפדיון המקורי (למשל, אם האג"ח נפדית ב-1.1.2015 יום ה-1.1.2010 יהיה היום הראשון שלה במדד) ותיגרע מהמדד בתחילת יום המסחר השני לאחר תאריך מסחר אחרון.
---
 
* יום המסחר לאחר היום האחרון בו הופסק פרסום המדד.