חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמוצריםמדדיםמאגר מניות למדדים
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מאגר המניות למדדים
מאגר המניות יכיל מניות העומדות בתנאי סף של שווי שוק, החזקות ציבור וסחירות. רק מניות במאגר יוכלו להיכלל במדדי הבורסה הרציפים. בשום מקרה לא תיכלל במדד מניות רציף מניה אשר אינה נכללת במאגר המניות.
מועדי עדכון המאגר
עדכון מאגר המניות מבוצע באותו מועד עם עדכון ניירות הערך הנכללים במדדי הבורסה. 
לפירוט מועדי העדכון, לחץ כאן.
תנאי הסף למאגר
מניות תוכלנה להיכלל במאגר רק אם הן עונות על כל תנאי הסף הבאים:
 1. שיעור אחזקות ציבור אשר לא יפחת מ-25% או, לחילופין, מניות גדולות מאד (ראה להלן) בעלות שיעור אחזקות ציבור של לפחות 20% במועד הקובע.
 2. סחירות מינימלית המבוססת אחת משתי האפשרויות:
  • מהירות המחזור החציונית בחצי שנה שקדמה למועד הקובע
   (מחשבים מהירות מחזור לכל יום מסחר בתקופה הקובעת – ומוצאים את החציון)
  • השתייכות ל-100 המניות הסחירות ביותר בבורסה לפי המחזור היומי הממוצע שלהן בתמורה כספית בחצי שנה שקדמה למועד הקובע.
 3. מינימום שווי שוק ממוצע 50 מיליון ₪ ומינימום שווי החזקות ציבור ממוצע 25 מיליון ₪.
  הממוצע – החל מה-15 בחודש הקלנדרי בו חל המועד הקובע לעדכון המאגר ועד למועד הקובע לעדכון (במועד ההקמה של המאגר בטווח של 01.06.2010 – 15.06.2010).
כללי כניסה ויציאה מהמאגר

1. מניות "גדולות מאד" (שווי שוק - לפחות מיליארד ₪):

  • תנאי כניסה:
   שיעור אחזקת ציבור - מינימום 20%.
  • תנאי יציאה:
   • שיעור אחזקות ציבור - נמוך מ-20%.
   • שווי שוק - נמוך מ-750 מיליון ₪. 

2. "מניות רגילות" (שווי שוק - נמוך ממיליארד ₪):

  • תנאי כניסה:
   • שיעור אחזקת ציבור - מינימום 25%.
   • שווי שוק - מינימום 70 מיליון ₪.
   • שווי החזקות ציבור - מינימום 35 מיליון ₪.
  • תנאי יציאה:
   • שיעור אחזקת ציבור - נמוך מ-25%.
   • שווי שוק - נמוך מ-50 מיליון ₪.
   • שווי החזקות ציבור - נמוך מ–25 מיליון ₪. 

3. תנאי סחירות

 

מהירות מחזור

 

שיטת הממוצע

תנאי כניסה:

דירוג 1-250

או

דירוג 1-100

תנאי יציאה:

דירוג 301 ויותר

וגם

דירוג 101 ויותר

תנאי סף - מדד ת"א–25
על אף האמור לעיל, מניה תיכלל במדד ת"א–25 רק אם שיעור אחזקות הציבור בה אינו נופל מ-25% (בכל שאר המדדים יכולות להיכלל מניות בעלות שיעור החזקות ציבור בין 20% ל-25% ובלבד ששוויין עולה על 750 מיליון ₪).

לפרטים המלאים ולנוסח כללי המדדים בתקנון והנחיות הבורסה, לחץ כאן.
פעולות