חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמוצריםמדדיםמדדים בקליק
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדים בקליק
מדדים משקפים את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות נבחרות של ניירות ערך הנסחרים בבורסה. השינויים במדדים משקפים את התשואה למשקיעים בהם, ומודדים את תוצאות ההשקעות לטוב (רווח) ולרע (הפסד), הן בזמן אמת, במהלך יום המסחר, והן לאורך זמן. 
זו הסיבה שהמדדים מרכזים עניין רב מצד ציבור המשקיעים, וכלי התקשורת מדווחים בזמן אמת על רמתם ועל השינויים בהם.

המדדים משמשים גם כלי הערכה חשוב לביצועים של מנהלי קרנות נאמנות ותיקי השקעה אחרים. משקיעים רבים מצפים ממנהלי התיקים שלהם "להכות את המדד", באמצעות יצירת תמהיל מניות שונה מהמדד. עם זאת, חלק ניכר מהכספים בשוקי ההון בעולם מושקע, באופן אוטומטי, במניות המרכיבות את המדדים הבינלאומיים השונים, בדיוק על פי משקלם במדדים אלה.

השקעות אלה מתבססות על נתונים היסטוריים, המראים כי לעיתים קרובות דווקא המדדים הם ש"מכים" את מנהלי ההשקעות.

חישוב המדדים מתבצע על ידי הבורסה לניירות ערך בשיתוף פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ברמה המתודולוגית וכן בבקרה שוטפת של המדדים).

מרכזיות המדדים השונים, המתבטאת, בין היתר, במחזורי המסחר הגדולים שמרכזות מניות הנכללות במדדים, מעודדת הנפקות של מכשירים פיננסיים הנגזרים מהמדדים, למשל, אופציות ותעודות סל. תעודות סל המחקות מדדי מניות מאפשרות למשקיעים להשקיע במניות הכלולות במדד בקלות רבה ובעלויות נמוכות (עמלות ביצוע ודמי ניהול). המסחר הער במכשירים המבוססים על מדדים (מוצרי מדדים), מגביר עוד יותר את המסחר במניות הנכללות במדדים ותורם להגדלת הנזילות בשוק המניות.

הבורסה מחשבת ומפרסמת את המדדים העיקריים ברציפות במהלך המסחר, ומעדכנת אותם בכל 15 שניות ("המדדים הרציפים"). מדדים אחרים מחושבים ומפורסמים בסוף יום המסחר בלבד.

פרטים נוספים על מדדי הבורסה:

מדדי מאגר מניות

1. מדדי שווי שוק

על קבוצה זו נמנים מדדים שהקריטריון העיקרי להיכלל בהם הוא שווי השוק, בכפוף לכך שהן כלולות במאגר המניות למדדים ואף עומדות בכללים של כל מדד. לדוגמא, מדד ת"א-25, הנמנה על קבוצה זו, מודד את רמת המחירים הממוצעת של 25 המניות הגדולות ביותר בבורסה. מדדים נוספים בקבוצה זו הינם, ת"א-75, ת"א-100, יתר-50, יתר-מאגר  ות"א-מאגר.

 

לנתוני מסחר - מדדי שווי שוק

 

 

2. מדדי היי-טק

משקיעים המעוניינים לעקוב אחר ענפי הטכנולוגיה יכולים לעשות זאת באמצעות מדדי הטכנולוגיה של הבורסה. המדדים בקבוצה זו הינם: ת"א-בלוטק, ת"א טק-עילית, ת"א-ביומד, ות"א-טכנולוגיה - כוללים את המניות המובילות בענפים אלו, בכפוף לכך שהן כלולות במאגר המניות למדדים וברשימת הטכנולוגיה הרלוונטית למדד.

 

לנתוני מסחר - מדדים ענפיים

 

 

3. מדדים פיננסיים

משקיעים המעוניינים לעקוב אחר ענף הפיננסים יכולים לעשות זאת באמצעות המדדים על מניות בתחום הפיננסים של הבורסה. המדדים בקבוצה זו הינם: ת"א-פיננסים, ת"א-בנקים, ות"א-ביטוח - כוללים את המניות המובילות בתחום זה, בכפוף לכך שהן כלולות במאגר המניות למדדים וברשימת הפיננסים הרלוונטית למדד.

 

לנתוני מסחר - מדדים ענפיים

 

 

4. מדדים ענפיים מגוונים

משקיעים המעוניינים לעקוב אחר ענפים ספציפיים יכולים לעשות זאת באמצעות המדדים הענפיים של הבורסה. המדדים בקבוצה זו הינם: ת"א-נפט וגז, ת"א-תקשורת, ות"א-נדל"ן 15 - כוללים את המניות המובילות בענפים אלו, בכפוף לכך שהן כלולות במאגר המניות למדדים וברשימה הסקטוריאלית הרלוונטית למדד.


הבורסה מחשבת ומפרסמת, בסוף יום המסחר, מדדים ענפיים נוספים, כגון מדד מניות חברות התעשייה, חברות השקעה ואחזקות ועוד, הכוללים את כל המניות בענף או בתת-הענף.


לנתוני מסחר - מדדים ענפיים

 

 

5. מדדי מניות לפי קריטריונים איכותיים

בבורסה קיימים מדדי מניות נוספים כמו מדד מעלה ומדד תל-דיב.

מדד מעלה כולל את החברות הציבוריות בדירוג ארגון "מעלה" לאחריות חברתית, בכפוף לכך שהן כלולות במאגר המניות למדדים. מדד תל-דיב כולל מניות גדולות במאגר בעלות תשואת דיבידנד מינימלית של 2% אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.


 

 

לנתוני מסחר - מדדים נוספים

מדדי איגרות חוב

1. מדדי תל בונד

על קבוצה זו נמנים מדדי איגרות חוב קונצרניות שעומדות בקריטריונים מתאימים למדדי השקעה:

 • מדד תל בונד-מאגר - עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במאגר האג"ח.
 • מדד תל בונד צמודות - עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד בדירוג (A-) ומעלה הכלולות במאגר תל-בונד.
 • מדד תל בונד-20 – עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של 20 איגרות החוב הקונצרניות, צמודות המדד הגדולות ביותר בדירוג (A-) ומעלה במאגר תל-בונד.
 • מדד תל בונד-40 - עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של 40 איגרות החוב הקונצרניותצמודות המדד הגדולות ביותר בדירוג (A-) ומעלה במאגר תל-בונד שאינן כלולות במדד תל בונד-20.
 • מדד תל בונד-60 - עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד-20 ובמדד תל בונד-40.
 • מדד תל בונד צמודות-יתר - עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של איגרות החוב הקונצרניות בדירוג (A-) ומעלה הכלולות בתל בונד-צמודות ואינן כלולות במדד תל בונד-60. 
 • מדד תל בונד צמודות-בנקים - עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד בדירוג (A-) ומעלה הכלולות במאגר תל-בונד אשר הונפקו על ידי הבנקים.
 • מדד תל בונד-תשואות - עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד בדירוג שבין (BBB-) לדירוג (A) הכלולות במאגר תל-בונד.
 • מדד תל-בונד שקלי – עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של כל איגרות החוב הקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן בדירוג (A-) ושנכללות במאגר תל-בונד.
 • מדד תל-בונד ריבית משתנה – עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של כל איגרות החוב הקונצרניות בריבית משתנה, שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן בדירוג (A-) ושנכללות במאגר תל-בונד.
   

2. מדדי איגרות חוב כלליים

ישנם מדדים העוקבים אחר קבוצות שונות של איגרות חוב  הנסחרות בבורסה.

 

 

לנתוני מסחר - מדדי אג"ח כלליים, מדדי אג"ח ממשלתיות, מדדי אג"ח לא ממשלתיות

קישורים נוספים
מוצרי מדדים
הודעות מדדים
שינויים צפויים בממ"מ ואחזקות ציבור
שינויים צפויים בפקטור משקל
הון רשום למסחר
פעולות