חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתפרסומים והדרכהשאלות ותשובות נפוצותשוק הנגזריםאופציות על מניות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  אופציות על מניות - שאלות ותשובות
כללי
על אילו מניות קיימות האופציות?
היכן ניתן למצוא כללים המגדירים את הפעילות באופציות?
מהם הפרמטרים שהבורסה מפרסמת לצורך חישוב דרישת הבטחונות?
היכן אוכל למצוא מידע על שערי פקיעה היסטוריים ועל תאריכי פקיעה עתידיים?
סיכום – מאפייני אופציות על מניות
   לראש הדף 
  מסחר
מהם הכללים ושלבי המסחר בנגזרים?
כיצד מצוטטים מחירי האופציות ומהם מרווחי הציטוטים?
כיצד תשפיע הפסקת מסחר במניה, המהווה את נכס בסיס, על המסחר באופציה?
כיצד תשפיע הפעלת ממתן תנודה במניה, המהווה את נכס בסיס, על מסחר באופציה?
מהם סוגי הפקודות למסחר בנגזרים?
מהו יום המסחר האחרון בסדרת אופציות על מניות?
   לראש הדף 
  מאפיינים
מהו משך חיי הסדרות?
באיזה יום בחודש נקבע שער קובע לפקיעה?
כיצד נקבע שער קובע לפקיעה?
מהו מכפיל נכס הבסיס של אופציות?
מהם הכללים לפתיחת מחירי מימוש בסדרת אופציות חדשה?
מהם הכללים לפתיחת מחירי מימוש בסדרת אופציות קיימת?
מדוע קיימים מחירי מימוש "קיצוניים"?
מהי מגבלת הפוזיציות הפתוחות?
מהו אופן הסליקה של האופציות ומהו מועד הסליקה?
מהו סוג האופציות (אמריקאיות או אירופאיות)?
   לראש הדף 
  אירועי חברה
מהו אירוע חברה?
אלו סוגי אירועי חברה יגרמו להתאמה במאפייני האופציות ומדוע יש לבצעה?
כיצד יטופלו אופציות על מניות בעקבות אירועי חברה?
מהי שיטת היחס?
האם קיימים מקרים של חלוקת דיבידנד במזומן בהם לא תבוצע התאמה למאפייני האופציות?
דוגמא – טיפול בחלוקת דיבידנד במזומן
דוגמא – טיפול בחלוקת מניות הטבה
היכן מפורסמים נתונים בנוגע להתאמות שיתבצעו במאפייני האופציות?
מהי ועדת ההתאמות?
   לראש הדף