חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתפרסומים והדרכהשאלות ותשובות נפוצותמדדי הבורסה
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדי מניות לפי כמות צפה - שאלות ותשובות
מושגים עיקריים
תשואת דיבידנד
התאמת שערי ני"ע לחלוקת הטבות למחזיקי ניירות ערך
מהו מאגר המניות למדדים?
קריטריון סחירות של מניה עבור תנאי הסף לכניסה למאגר
כיצד מחושב שווי שוק עבור כניסה למאגר?
ממ"מ (מספר מניות במדד)
החזקות הציבור
אחוז החזקות הציבור לצורך חישוב משקל מניה במדד
הכמות הצפה (Free Float) לצורך חישוב משקל מניה
שווי החזקות הציבור לצורך חישוב משקל מניה במדד
מהו פקטור מגבלת משקל
מגבלת משקל
מהי רשימה לצורך בניית המדדים?
קריטריון דירוג החלפה
מה ההבדל בין מדד השקעה לבין מדד השוואה?
האם מדדי הבורסה הם מדדי תשואה כוללת?
נתונים היסטוריים
   לראש הדף 
  אלו מניות נכללות במאגר?
מניה רשומה למסחר פחות מ-6 חודשים
מניות הנרשמות למסחר סמוך למועד הקובע
האם קיימות מניות שלא ייכללו במאגר המניות למדדים?
אלו סוגים של ני"ע ייכללו במאגר?
האם המירים יכולים להיכלל במניין שווי השוק או החזקות הציבור?
חברה בעלת מספר סוגי מניות (ע.נ. שונה)
האם בנוסף לתנאי הסף של המאגר – קיימים תנאי סף ספציפיים למדדים?
   לראש הדף 
  חישוב מדדי הבורסה לפי המתודולוגיה החדשה
החל ממתי מחושבים מדדי הבורסה המובילים לפי סטנדרטים בינלאומיים?
היכן ניתן לראות את הנוסח המלא של כללי חישוב המדדים לפי המתודולוגיה החדשה?
אלו מדדים יחושבו לפי המתודולוגיה החדשה?
   לראש הדף 
  עדכון הרכבי המדדים
כיצד ומתי מתבצע עדכון הרכב המדד במתודולוגיה החדשה?
מספר ניירות הערך במדד
שווי החזקות ציבור כתנאי סף לכניסה למדד
נתונים היסטוריים על הרכבי מדדים
   לראש הדף 
  חישוב המדד ומשקל מניה במדדים הרציפים
מתי מתבצעים עדכוני הממ"מ (מספר מניות במדד)?
כיצד מחושב משקל של מניה במדד ללא מגבלת משקל?
כיצד מחושב משקל של מניה במדד בעלת מגבלת משקל?
מה משקפים המדדים?
כיצד מחושב המדד במהלך היום?
   לראש הדף 
  עדכון המאגר והמדדים שלא במועדי העדכון
האם יתכן שמניה תצורף למדד במועד שונה ממועד העדכון?
מהו המסלול המהיר לצירוף מניה חדשה למאגר?
מה קורה בעת תהליך מיזוג של חברה שמנייתה נכללת במדד?
מהו תהליך גריעת מניה שלא במועדי עדכון ומתי נגרעת מניה מהמדדים והמאגר ?
   לראש הדף