חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמסחר וסליקהמסחרעושי שוק
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  עושי שוק

בשנת 2003 הותאמה מערכת רצף לשילוב עושי שוק (Market Makers) במסחר בכל סוגי ניירות הערך. מטרתם של עושי השוק היא אספקת נזילות (סחירות) לניירות ערך במסחר, על מנת להקל על המשקיעים לקנות או למכור אותם, זאת בהתאם לכללי הבורסה. עושי השוק פועלים במסגרת הכללים הקיימים של רצף ללא עדיפות כלשהי במסחר או במידע ביחס לשאר המשקיעים, בדומה למרבית השווקים האירופיים. מחקרים שנעשו בעולם ובארץ הוכיחו כי הגדלת הסחירות בניירות ערך מגדילה את ערכם.

 

הסדרת פעילות עושי השוק מושתתת על המלצות "ועדת האוזר" שמונתה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך, ובה היו חברים גם נציגים מטעם משרד האוצר, בנק ישראל והבורסה. הוועדה המליצה על האופן בו ישולבו עושי שוק בשוקי המניות והאג"ח התאגידיות (ימונו על ידי החברות הנסחרות בבורסה), האג"ח הממשלתיות (ימונו על ידי משרד האוצר) והנגזרים (ימונו על ידי הבורסה).

 

עשיית השוק היא הזנת פקודות קנייה ומכירה לספר הפקודות (ציטוט) במרווח מחירים שאינו עולה על מרווח מירבי (Spread) שנקבע ובכמות שאינה פחותה מכמות מינימלית שנקבעה, במהלך כל שעות המסחר בבורסה. בעקבות פעילות עושי השוק, יכולים משקיעים אחרים לקנות או למכור את הנגזרים בקלות יחסית, ומתוך ביטחון כי גם בעתיד, כאשר יבקשו לממש את השקעתם, יהיה בשוק מי שיקלוט את ההיצע או הביקוש שיזרימו.

 

עושה שוק במניות או באג"ח תאגידיות יכול להיות חבר בורסה או חברה בת שלו. חברה אינה רשאית לפעול כעושה שוק בניירות ערך שהונפקו על ידיה או על ידי תאגיד השולט בה, או על ידי תאגיד הנשלט על ידה, או על ידי תאגיד בשליטת בעל שליטה בה. החברה ועושה השוק מסכמים ביניהם את תנאי ההתקשרות לרבות תשלום החברה לעושה השוק, ומבקשים את אישור הבורסה.

 

עושי שוק בנגזרים הנסחרים בבורסה יכולים להיות גופים פיננסיים הפעילים בתחום ולאו דווקא חברי בורסה. עושי שוק בנגזרים, שיעמדו בהתחייבויותיהם, יתוגמלו על ידי הבורסה. התגמול יכול שיהיה תשלום קבוע או תשלום עבור כל נגזר שנסחר בעסקה שעושה השוק יהיה צד לה, מעבר למינימום מסוים. בנוסף, ניתן להעניק הנחה או לפטור לגמרי את עושי השוק מעמלות מסחר וסליקה אשר נגבות מהפעילים האחרים בשוק.

 

עושה שוק בתעודות סל יכול להיות חבר בורסה, חברה בת של חבר בורסה, חברה המנפיקה תעודות סל וכל גוף פיננסי אחר.  כיום מתקיימת עשיית שוק במרבית תעודות הסל הנסחרות בבורסה, והיא מתבצעת  על ידי חברות בנות של החברות המנפיקות את תעודות הסל. הפרמטרים לעשיית שוק בתעודות הסל - הכמות והמרווח - תלויים בסוג תעודת הסל ובנכס הבסיס שלה, וזאת על פי התחייבות שלקחו על עצמם מנפיקי התעודות. 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאנה קאנד -  anak@tase.co.il

 

רשימות עושי שוק וניירות ערך בעשיית שוק

 
קישורים נוספים
שאלות ותשובות
תקנון והנחיות
פעולות