חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתאודות הבורסהמבנה ארגוני
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מחלקות
 
תוכן עניינים
 • מחלקת טכנולוגיות מידע ותפעול
 • המחלקה הכלכלית
 • מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים
 • מחלקת סליקה
 • מחלקת חברים ופיקוח
 • מחלקת ניהול סיכונים
 • מחלקת שיווק ומכירות
 • מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי
 • המחלקה המשפטית
 • מזכירות החברה
 • מחלקת משאבי אנוש
 • מחלקת כספים ומנהל
 • מחלקת טכנולוגיות מידע ותפעול

  מחלקת טכנולוגיות מידע ולתפעול אחראית לפיתוח ותפעול מערכות המחשב למסחר, סליקה והפצת נתונים ולתפעולן השוטף. בעשור האחרון הובילה המחלקה את המהפכה המחשובית בשיטות המסחר והסליקה, שהעמידה את הבורסה בחזית הטכנולוגיה הבורסאית בעולם. החשיבות הרבה  לקידמה הטכנולוגית בבורסה מתבטאת, בין היתר, בכך שמחלקה זו הינה הגדולה ביותר מבין מחלקות הבורסה.

  המחלקה הכלכלית

  המחלקה הכלכלית אחראית לטיפול ברישום למסחר של ניירות ערך של חברות חדשות ושל חברות בורסאיות ותיקות, וכן בקביעת כללי רישום למכשירים פיננסיים שונים, כגון תעודות סל. המחלקה עוסקת גם בטיפול בדיווחים השוטפים של החברות, לרבות הדו"חות הכספיים, ובהפצתם באמצעות "מאיה" - מערכת אינטרנט להודעות החברות. יחידת המחקר עורכת סטטיסטיקות ומכינה סקירות ומאמרים על הנעשה בבורסה ובשוק ניירות ערך.

  מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים

  מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים מפתחת את שיטת המסחר בניירות ערך ובנגזרים בבורסה על-פי צרכי השוק וכן בהתאם להתפתחות ולמגמות בתעשיית ניירות הערך בעולם.

   

  המחלקה אחראית על מדדי הבורסה ועדכונם ועל פיתוח מדדים חדשים. בנוסף, עוסקת המחלקה באפיון נגזרים חדשים ובהשקתם, בסליקת עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים  ובניהול הסיכונים בשוק זה. המחלקה מקיימת פיקוח ובקרה על עשיית שוק, ועל פעילות מחוללי ציטוטים ומרכזת את הטיפול במכירות בחסר.

  מחלקת סליקה

  מחלקת סליקה היא הגוף האחראי על סליקת העסקאות והפעולות המבוצעות על ידי חברי הבורסה במהלך יום המסחר. במסגרת זו אחראית במסלקת הבורסה על העברת ניירות הערך שנקנו במסחר מהמוכר לקונה, והעברת התמורה הכספית מהקונה למוכר.

   

  בנוסף מופקדת מסלקת הבורסה על רישום תקין של יתרות ניירות הערך הרשומים למסחר ועל ביצוע תשלומים ואירועי חברה להם זכאים מחזיקי ניירות הערך.

  מחלקת חברים ופיקוח

  תפקיד המחלקה הנו לפקח על הגינות פעולתם של כל חברי הבורסה ועל יציבותם הפיננסית של חברים שאינם בנקים. יציבות הבנקים היא באחריות המפקח על הבנקים בבנק ישראל.

  מחלקת ניהול סיכונים
  ​המחלקה אחראית על מדיניות ניהול הסיכונים התאגידית.
  מחלקת שיווק ומכירות
  ​​מחלקת שיווק ומכירות עוסקת בתחומי פיתוח מוצרים אסטרטגים, קשרים בינלאומיים, תקשורת שיווקית, קשרי עיתונות, פניות ציבור, הפעלת מרכז הכנסים והאירועים של הבורסה, מכירות, מערכת Cap.TAble לחברות פרטיות, שיווק ופרסום דיגיטלי וניהול אתר האינטרנט של הבורסה.
  מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי
  מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי עוסקת בבחינת התהליכים האסטרטגיים המשפיעים על הבורסה, בניתוח האיומים וההזדמנויות שהם מציבים לבורסה ובפיתוח תכניות מתאימות להתמודדות עימם.
  פעילות המחלקה כוללת ניתוח מעמיק של תהליכי הרגולציה המשפיעים של שוק ההון והשפעותיהם, פעילות ליצירת סביבה עסקית ורגולטורית המעודדת חברות ציבוריות, ופיתוח שווקים ושירותים חדשים בעלי משמעות אסטרטגית לבורסה.
  המחלקה המשפטית
  המחלקה המשפטית אחראית לייעוץ המשפטי לכל מחלקות הבורסה.
  המחלקה אחראית לתיקונים הנדרשים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו ועל הקשר עם הרשויות המפקחות על פעילותה של הבורסה.
  מזכירות החברה
  ​מרכזת את עבודת דירקטוריון הבורסה ומסלקות הבורסה ואחראית על יישום והטמעה של כללי הממשל התאגידי.
  מחלקת משאבי אנוש
  ​המחלקה אחראית על הטיפול בהון האנושי של הבורסה, כולל גיוס עובדים, טיפול בפרט, הדרכה ופיתוח ארגוני, רווחה ועוד.
  מחלקת כספים ומנהל
  פעילות כל המחלקות נתמכת על ידי מחלקת כספים ומנהל.
  קישורים נוספים
  אודות הבורסה
  הפיקוח על שוק ההון
  רשימת חברי הנהלת הבורסה
  פעולות