חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתאודות הבורסהפיקוח על שוק ההון
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  משרד האוצר

משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה והוא אחראי לתכנון מדיניותה הכלכלית הכוללת ולביצועה.

 

בין תחומי האחריות של המשרד ניתן למנות את הכנת הצעת תקציב המדינה ופיקוח על ביצוע התקציב המאושר; את ניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים; את ניהול החוב הממשלתי; ואת הפיקוח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר אחראי על כל עסקי ביטוח הנעשים בארץ, על קביעת מדיניות עידוד החיסכון ועל התאמתו לצרכי המשק הלאומי וטעמי החוסכים, ועל ייזום שינויים במבנה המוסדי של שוק ההון בישראל.

 

הפעילות בשוק ההון מתבטאת בחקיקה, בהסדרה ובתאום בין האגפים השונים במשרד האוצר ובין רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וגופים נוספים בשוק ההון. זאת, במטרה להביא לשיפור, גיוון ושכלול שוק ההון הסחיר והלא סחיר.

 

הגופים הפיננסים הנמצאים בפיקוח ישיר של האגף: חברות ביטוח, סוכני ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

היחידה לניהול החוב הממשלתי

היחידה לניהול החוב הממשלתי, שכפופה לאגף החשב הכללי באוצר אחראית על ניהול

החוב המקומי והחיצוני של ממשלת ישראל. תפקידי היחידה כוללים:

  • הנפקות של איגרות חוב סחירות בבורסה.
  • הנפקות של איגרות חוב לא סחירות בקרנות הפנסיה והביטוח.
  • ביצוע הנפקות בחו"ל.
  • ניהול החוב המקומי הסחיר והלא סחיר.
  • ייזום וקידום שינויים מבניים בשוק ההון המקומי ושכלול שוק איגרות החוב המשני בפרט.
  • לימוד ומעקב שוטף אחר מצב השווקים הבין-לאומיים.
  • קשר עם חברות דירוג האשראי הבין-לאומיות.
  • קשרי העבודה עם ארגון הבונדס.
קישורים נוספים
משרד האוצר
אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון
אגף החשב הכללי
היחידה לניהול החוב הממשלתי
פעולות