חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרהנפקת המיריםהנפקה בקליק
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  הנפקה בקליק

בבורסה בת"א מקובלת הנפקת ניירות ערך המירים, כגון: כתבי אופציה ואג"ח להמרה. הנפקת ניירות ערך המירים מאפשרת לחברה לקבל תמורה חלקית באופן מיידי ולהשלים את הגיוס והדילול בשלב מאוחר יותר.  עבור המשקיע הנפקה מסוג זה מאפשרת להקטין את הסיכון הנובע מירידת שערי המניות.

 

על פי תקנון הבורסה, הקצאה של ניירות ערך המירים רשומים למסחר מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך הרשומים ושל ניירות הערך הנובעים מההמרה. הקצאת ניירות ערך המירים לא רשומים למסחר מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך  הנובעים מההמרה.

 

בתנאי ניירות ערך המירים הרשומים למסחר ייקבע כי יהיו ניתנים להמרה בכל עת.

כללים להנפקת כתבי אופציה למניות
  • תקופת המימוש של כתבי אופציה לא תעלה על 4 שנים.
  • אין דרישה למינימום שווי החזקות ציבור.
  • על חברות קטנות, ששווי החזקות הציבור בהן נמוך, חלה מגבלה על מספר הסדרות של כתבי אופציה למניות שהן רשאיות להנפיק, כמפורט להלן:

חלופה

שווי החזקות הציבור בכל סוג של מניות

המספר  המירבי הכולל של הסדרות הרשומות למסחר לאחר  הרישום

א

 

פחות מ-8 מיליון ש"ח

 

1

ב

מעל 8 מיליון ש"ח עד 24 מיליון ש"ח

3

ג

מעל 24 מיליון ש"ח

 

ללא הגבלה

לעניין זה לא תימנה סדרה של כתבי אופציה רשומים שהוצאה רק לעובדים.

כללים להנפקת איגרות חוב להמרה
  •  שווי החזקות ציבור המזערי באג"ח להמרה הוא  24 מיליון ₪. אם שער ההמרה אינו עולה 7% לשנה ממחיר המניות הנובעות מההמרה, כלומר האג"ח הינה ב"מסלול המנייתי", שווי החזקות הציבור המינימלי הנדרש הינו 12 מיליון ₪. אם שער ההמרה עולה על 7% לשנה, על החברה לעמוד גם בדרישה להון עצמי החלה על חברה המנפיקה איגרות חוב רגילות.
  • החברה רשאית, בתנאים מסויימים, לכפות המרה מוקדמת או פדיון מוקדם של האיגרות.
טפסי הנפקה
להורדת טפסי הנפקת המירים בחברה נסחרת, לחץ כאן.
קישורים נוספים
טפסי הנפקה
פעולות