חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרהנפקת אג"ח קונצרניותנוהל אג"ח בקשיים
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  נוהל טיפול באיגרות חוב של חברות בקשיים

בשנים האחרונות הלך וגבר מספרן של חברות שנקלעו לקשיים ואיגרות החוב שלהן נסחרות בבורסה.

להלן נוהל הפעולה של הבורסה לטיפול באג"ח של חברות בקשיים. הנוהל כולל עקרונות כלליים בלבד, בנושאים מסוימים, ואין בו כדי למצות את מגוון הנושאים הרלוונטיים ואופן הטיפול בהם. כמו כן, בשל השונות בין המקרים, ייתכנו תנאים נוספים שייקבעו על ידי הבורסה, וכל מקרה יישקל לגופו, על פי נסיבותיו.

לנוהל טיפול באגרות חוב של חברות עם קשיים, לחץ כאן 

לפי כללי הבורסה כל הסדר כפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מהבורסה, לפיו השינויים בתנאי האג"ח והקצאת ניירות ערך החדשים במסגרת ההסדר אינם עומדים בסתירה לתקנון הבורסה וכי מערכות הבורסה ערוכות לביצוע תשלומים על פי ההסדר.

לאור הניסיון שנצבר בעקבות הטיפול בהסדרים ובמטרה לייעל את התהליך, להלן ריכוז של הבהרות ועדכונים בנושא.

תשומת הלב מופנית לכך שמסמך זה נועד לשם נוחות בלבד. הכללים המחייבים החלים על רישום למסחר של ניירות ערך חדשים ושינוי תנאים של ניירות ערך קיימים, במסגרת הסדרי אג"ח, קבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.
להלן, ריכוז הבהרות ועדכונים בנושא הסדרי אג"ח