חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרהנפקת אג"ח קונצרניותשינוי תנאי אג"ח
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  שינוי תנאי אג"ח ואג"ח להמרה
חברה המבקשת לשנות את תנאי איגרות החוב או איגרות חוב להמרה שהנפיקה בעבר – נדרשת לקבל מראש את אישור הבורסה לשינוי התנאים, לפיו התנאים החדשים אינם עומדים בסתירה לתקנון הבורסה וכי מערכות הבורסה ערוכות לביצוע התשלומים על פי התנאים החדשים.
 
בהתאם לכך תפנה החברה לבורסה בבקשה לשינוי תנאי איגרות החוב או איגרות החוב להמרה.

לטופס הבקשה, לחץ כאן.

פעולות