חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרהנפקות חוזרותהנפקה לציבור
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  הנפקה לציבור

אחד היתרונות עבור חברות הרשומות למסחר בבורסה הוא האפשרות לגייס הון מהציבור בהנפקות חוזרות, בלוח זמנים קצר יחסית.

 

החל משנת 2004 הורחבה חובת הדיווח בדוחות השנתיים של החברות, בהתאם להמלצות של וועדת ברנע. מאז, הדוחות השנתיים של החברות מכילים מידע מפורט, בדומה למתכונת של תשקיף.

"תשקיף מדף"

הרחבת המידע בדו"ח השנתי אפשרה לרשות ניירות ערך להקל על חברות נסחרות המעוניינות בגיוס הון נוסף.

 

רשות ניירות ערך מאפשרת לבצע מספר הנפקות על פי תשקיף אחד, המכונה "תשקיף מדף". התשקיף תקף לתקופה של שנתיים ובמהלך התקופה הוא "פתוח" לצורך ביצוע מספר הנפקות. זאת בתנאי שהמסגרת לכל ההצעות גובשה כבר במועד הגשת התשקיף. ביצוע כל הנפקה (למעט הצעה הנעשית ביום פרסום התשקיף) אפשרי תוך שעות ספורות לאחר המועד בו קיבלה החברה החלטה על ההנפקה וזאת באמצעות דו"ח הצעת מדף.

 

בתקנות נקבעו גם סייגים לגבי סוגי החברות שההקלה בנושא תשקיף מדף חלה עליהן.

סוגי המניות בהנפקה

חברה רשומה שיש לה סוג מניות אחד רשאית להנפיק או להקצות מניות אך ורק מהסוג הרשום למסחר. חברה רשומה שבהונה סוגי מניות שונים רשאית להקצות מניות מהסוג העדיף מבחינת זכויות ההצבעה.

 

הנפקה לציבור – הנפקה לציבור של ניירות ערך, כגון מניות ו/או ניירות ערך המירים ו/או איגרות חוב, תתבצע על פי תשקיף שמפרסמת החברה.

טפסי הנפקה
להורדת טפסי הנפקת המירים בחברה נסחרת, לחץ כאן.
קישורים נוספים
סטטיסטיקה- גיוס הון
טפסי הנפקה
פעולות