חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרהנפקה ראשונה לציבורהנפקת אג"ח
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  הנפקת אג"ח

בנוסף לאיגרות חוב ממשלתיות הבורסה מאפשרת רישום למסחר של איגרות חוב מסוגים שונים של המגזר העסקי:

 

  • איגרות חוב רגילות – המיועדות למימון פעילות עסקית של חברות. 
  • איגרות חוב מובנות Structured Bonds – איגרות חוב של חברות (SPC) שכל פעילותן הינה הנפקת איגרות חוב אלו, והן, למעשה, מכשיר פיננסי. 
הכללים להנפקת איגרות חוב

לבורסה כללים החלים על הנפקת איגרות חוב ע"י חברה נסחרת או ע"י חברה המנפיקה איגרות חוב לראשונה, כמפורט להלן:

  • הון עצמי – 24 מיליון ש"ח לפחות או אחת מהחלופות הבאות:

א.      הון עצמי - 16 מיליון ש"ח ודרוג מקומי (-BBB) או (Baa3) לפחות.

ב.      דירוג מקומי (-A) או (A3) לפחות או דירוג בינלאומי (-BBB) לפחות.

ג.       שווי הסדרה של איגרות החוב – 200 מיליון ₪ לפחות.

ד.      לחברה בורסאית: שווי מניות נסחרות – 200 מיליון ₪ לפחות.

  •  שווי החזקות הציבור בסדרה – 36 מיליון שקל לפחות.
  • פיזור מזערי של החזקות הציבור – לפחות 35 מחזיקים בסדרת איגרות החוב, כאשר שווי ההחזקה לכל מחזיק 200 אלף שקל לפחות.

בתנאי איגרות החוב ניתן לקבוע את התנאים שבהתקיימם רשאית החברה לכפות פדיון מוקדם של איגרות החוב.

טפסי הנפקה
להורדת טפסי הנפקת אג"ח, לחץ כאן 
קישורים נוספים
איגרות חוב
טפסי הנפקה
פעולות