חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרשימור, השעייה וחידוש מסחרשימור
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  שימור
תוכן עניינים
 • עיקרי הכללים
 • בדיקת העמידה בכללי השימור
 • פרסום רשימת החברות שאינן עומדות בכללים
 • מה יכולות החברות לעשות?
 • מה קורה אם המצב לא משתפר
 • מהי רשימת השימור?
 • איך יודעים מי נכלל ברשימת השימור?
 • כמה זמן יכולים ניירות ערך להיכלל ברשימת השימור?
 • כיצד ניתן לחזור לרשימה הרגילה?
 • כללי השימור הינם דרישות מינימום מהחברות הבורסאיות, המהוות תנאי להמשך רישומן של החברות בבורסה. מטרת הכללים היא עידוד החברות להגדיל את הונן העצמי ואת פיזור מניותיהן בקרב ציבור המשקיעים. כללים מסוג זה מקובלים בבורסות בעולם והונהגו בבורסה בתל-אביב בסוף שנת 1998.

   

  כללי השימור נגזרים מהקריטריונים לרישום למסחר של חברות חדשות. הדרישות הכמותיות בכללי השימור נמוכות במידה משמעותית מהדרישות בכללי הרישום, מתוך מגמה לאפשר לחברות להמשיך להיסחר גם בעיתות שפל. עם זאת, אי עמידה באחת מהדרישות הכמותיות בכללי השימור, מהווה עילה להעברת נייר הערך לרשימת השימור ועשויה אף להביא למחיקתו מהמסחר בבורסה.

   

  ניירות ערך אשר נכללים ברשימה נסחרים במסחר רב צדדי פעמיים ביום, בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיומו (מסחר הנעילה), ולא נסחרים במסחר הדו צדדי – הרציף. (ראה "מהי רשימת השימור").

   

  ניירות הערך שברשימת השימור מסומנים ע"י הוספת האות "ש" לשם החברה ולשם נייר הערך.

  עיקרי הכללים

  כל סוגי המניות של חברה רשומה נדרשים לעמוד בכל התנאים הבאים:

  • שווי החזקות הציבור - לא יפחת מ-5 מיליון ₪. 
  • שיעור החזקות הציבור - לא יפחת מ-15% מהון המניות (במקרים בהם שווי החזקות הציבור במניות עולה על 15 מיליון ₪, אין צורך לעמוד בדרישה זו).
  • ההון העצמי - לא יפחת מ-2 מיליון ש"ח, על פי ארבעת הדו"חות האחרונים שפרסמה (במקרים בהם שווי החזקות הציבור בחברה עולה על 24 מיליוני ₪, אין צורך לעמוד בדרישה זו).
  בדיקת העמידה בכללי השימור

  פעמיים בשנה, בינואר וביולי בכל שנה, נבדקים נתוני החזקות הציבור לסוף השנה (31.12) ולאמצע השנה (30.6), ונתוני ההון העצמי על פי הדו"ח הכספי שהתפרסם לפני מועד הבדיקה הנ"ל ושלושת הדו"חות הכספיים שלפניו.

   

  הבורסה שולחת הודעה לכל חברה אשר אינה עומדת בכללי השימור ונותנת לחברה ארכה של שישה חודשים. במהלך הארכה יכולה החברה לפעול לשיפור הנתונים ולעמידה בכללים.

   

  במסגרת ההקלות לעידוד רישום חברות מו"פ למסחר בבורסה, הוחלט להעניק פטור מכללי השימור לחברות מו"פ (כהגדרתן בתקנון הבורסה) למשך 3 שנים ממועד ההנפקה.

  פרסום רשימת החברות שאינן עומדות בכללים

  סמוך לאחר כל בדיקה מתפרסמות לציבור שתי רשימות:

  • רשימת החברות שאינן עומדות, לראשונה, בכללי השימור.
  • רשימת החברות שאינן עומדות בכללים גם בתום הארכה שניתנה להן וזאת לקראת הדיון בדירקטוריון הבורסה בהעברתן לרשימת השימור.
  מה יכולות החברות לעשות?

  במהלך הארכה שניתנה להן, החברות יכולות לפעול לשיפור הנתונים במספר דרכים כגון:

  • מכירת מניות מבעלי עניין לציבור על מנת להגדיל את שווי ושיעור החזקות הציבור.
  • פרסום תשקיף וגיוס הון שישפרו הן את ההון העצמי של החברה והן את שיעור ושווי החזקות הציבור.
  • הגדלת הון ע"י גיוס כסף בהנפקה פרטית וכד'.
  מה קורה אם המצב לא משתפר

  דירקטוריון הבורסה מחליט להעביר לרשימת השימור מניות וניירות ערך המירים לאותן מניות של חברות שמצבן לא השתפר והן אינן עומדות בכללי השימור.

  מהי רשימת השימור?
  רשימת השימור היא רשימה בה נכללים ניירות ערך של החברות שאינן עומדות בכללי השימור. המסחר בניירות הערך הנכללים ברשימת השימור נערך באופן הבא:
  • בניירות הערך שברשימת השימור לא מתקיים מסחר רציף והם נסחרים בשני מכרזים רב צדדיים – בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיום יום המסחר (מסחר הנעילה).
  • בכל יום נפתח המסחר בניירות הערך שברשימה, כמו בכל ניירות הערך, ומתקיים בהם שלב טרום פתיחה ומסחר פתיחה. מיד עם השלמת מסחר הפתיחה  עוברים ניירות הערך ישירות לשלב "טרום הנעילה", ולא לשלב הרציף. שלב זה נמשך לאורך היום כולו, בזמן ששאר ניירות הערך נסחרים בשלב הרציף, והוא מסתיים בזמן שהשוק כולו עובר למסחר הנעילה.

  לפירוט מועדי המסחר בבורסה, לחץ כאן.

  איך יודעים מי נכלל ברשימת השימור?

  ניתן למצוא את רשימת החברות הנכללות ברשימת השימור באתר הבורסה ובמערכת האינטרנט לפרסום הודעות החברות – "מאיה" (בחירה מקבוצת חברות).

  בכל הודעה של חברה הנכללת ברשימת השימור והמתפרסמת ב"מאיה", מתווספת המילה "בשימור" בצמוד לשם החברה.

   

  ניירות הערך שברשימת השימור מסומנים ע"י הוספת האות "ש" לשם נייר הערך ולסימול שלו במסחר.

  כמה זמן יכולים ניירות ערך להיכלל ברשימת השימור?

  אם חלפו 12 חודשים מהמועד בו נסחר נייר ערך ברשימת השימור, רשאי דירקטוריון הבורסה למחוק את נייר הערך מהרישום למסחר בבורסה. לבקשת החברה, המחיקה יכולה להידחות וניירות הערך שלה יכולים להמשיך להיכלל ברשימת השימור במשך שנה נוספת, לתקופה מקסימלית של שנתיים.

   

  אם בתום 24 חודשים מיום שחדל נייר ערך להיסחר ברשימה הראשית לא נוצרו התנאים המאפשרים החזרתו לרשימה הראשית, יימחקו ניירות הערך מן הרישום למסחר בבורסה.

  כיצד ניתן לחזור לרשימה הרגילה?

  על מנת לחזור לרשימה הרגילה, החברה צריכה לעמוד בדרישות כמותיות גבוהות יותר מאלה שנקבע כתנאי להעברה לרשימת השימור. זאת, על מנת למנוע מצב בו חברות תעבורנה מרשימת השימור לרשימה הראשית ולאחר מכן תחזורנה לרשימת השימור לעיתים תכופות.

  התנאים לחזרה לרשימה הראשית משתנים לאחר 12 החודשים הראשונים ומפורטים תחת חידוש מסחר.

   

   

   

  קישורים נוספים
  רשימת השימור
  אתר מאי"ה
  חידוש מסחר
  פעולות