חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרשימור, השעייה וחידוש מסחרחידוש מסחר
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  חידוש מסחר
תוכן עניינים
 • כיצד ניתן לחדש מסחר לאחר השעיית מסחר?
 • כיצד ניתן לעבור מרשימת השימור לרשימה הראשית?
 • הבורסה נותנת הזדמנות נוספת לחברות שלא עמדו בכללי השימור או שהושעה בהן המסחר ואשר נקטו בצעדים שהביאו לשיפור במצבן.
  במסגרת זו, נקבעו כללים המאפשרים לחברות לחזור ולהיסחר במסגרת הרשימה הראשית.
  כיצד ניתן לחדש מסחר לאחר השעיית מסחר?

  ​ניתן לחדש מסחר לאחר השעיית מסחר, אם בוטלה העילה בגינה הושעה המסחר (כמפורט בטבלה שלהלן) ואם לא נוצרה במהלך תקופת ההשעייה עילת השעייה אחרת.

   

  עילת השעיית המסחר
  עילת ההשעיה בוטלה אם:
  אי בהירות בענייני החברה
  פורסם דיווח שמסיר את אי הבהירות
  מינוי כונס/מפרק
  בוטל מינוי הכונס/מפרק
  אי פרסום דו"חות כספיים
  פורסמו הדו"חות הכספיים החסרים
  עילת 1 אג'
  החברה ביצעה איחוד הון באופן שלפחות כל 10 מניות תהפוכנה למניה אחת
  העמדה לפירעון מידי
  בוטלה ההחלטה על העמדה לפירעון מידי והובהרו תנאי האג"ח

   

  • במהלך שלושת החודשים הראשונים של השעיית המסחר (תקופת השעייה ראשונה) יחודש המסחר ברשימה הראשית או ברשימת השימור (אם החברה אינה עומדת בכללי השימור).
  • לאחר שלושה חודשים של השעיית מסחר יחודש המסחר ברשימת השימור, אלא אם החברה עומדת בקריטריונים  הכמותיים, לעניין שווי ושיעור החזקות הציבור, שזהים לאלה שנדרשים מחברה המבקשת לצאת מרשימת השימור. 
   לפירוט הקריטריונים הכמותיים הנדרשים לחזרה למסחר ברשימה הראשית, לחץ כאן
  • לאחר 24 חודשים מיום השעיית המסחר, חידוש מסחר בניירות הערך של החברה הינו, למעשה, רישום של חברה חדשה ולכן, התנאים לחידוש המסחר דומים לאלה הנדרשים מחברה חדשה.

           אי עמידה בתנאים לחידוש מסחר תגרום בסופו של התהליך למחיקת ניירות הערך מהרישום למסחר בבורסה.

  כיצד ניתן לעבור מרשימת השימור לרשימה הראשית?
  ​במהלך 24 החודשים הראשונים מהמועד שבו חדלו מניות החברה להיסחר ברשימה הראשית ("תקופת השימור הראשונה") התנאים לחזרה לרשימה הראשית מתייחסים לעילת המעבר לרשימת השימור. החברה נדרשת לעמוד בדרישות כמותיות הגבוהות מדרישת השימור בגינה הועברה לרשימת השימור. זאת, על מנת להימנע מחזרה לרשימת השימור בטווח זמן קצר יחסית לאחר החזרה לרשימה הראשית.

  אם במסגרת בחינות השימור שמתקיימות במהלך תקופת השימור הראשונה בה נכלל נייר הערך  ברשימת השימור, מתברר כי החברה אינה עומדת בדרישת שימור נוספת, הרי שלצורך החזרה לרשימה הראשית, על החברה יהיה לעמוד בדרישה שנקבעה לחידוש מסחר, בכל אחת מהדרישות בהן לא עמדה.

  לאחר שחלפו 24 חודשים מהמעבר לרשימת השימור, החזרה לרשימה הראשית הינה למעשה רישום של חברה חדשה, לכן התנאים לחזרה לרשימה הראשית דומים לאלה הנדרשים מחברה חדשה.

  אי עמידה בתנאים לחזרה לרשימה הראשית תגרום, כאמור, בסופו של התהליך למחיקת ניירות הערך מהרישום למסחר בבורסה.
  קישורים נוספים
  רשימת השימור
  רשימת ני"ע בהשעייה
  אתר מאי"ה
  פעולות