חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרמדדיםמדדי אג"חממשלתיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדי אג"ח ממשלתיות
אג"ח ממשלתיות
מדדיות ממשלתיות
שקליות ממשלתיות
מק"מ
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
מדדים נוספים  
נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים
אג"ח ממשלתיות
מדד אג"ח ממשלתי כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
נכון ל- 29/07/2015
 מדד אחרון
 337.99 
 שינוי(%) -0.32% 
 מחזור
(באלפי ש"ח)
 2,424,064.82 
 מדד בסיס
 339.06 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.64% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 1.09% 
שני ימי המסחר האחרונים - אג"ח ממשלתיות
מחזור
(באלפי ש"ח)
מדד בסיסשינוי (%)מדד נעילהתאריך
2,424,064.82
339.06
-0.32%
337.99
29/07/2015
3,125,736.50
339.76
-0.21%
339.06
28/07/2015
   פתח בחלון נפרד   
נכון ל- 30/07/2015 08:46    הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
נתוני מסחר - אג"ח ממשלתיות
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.11
30/07/20214.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס160.60
9590332גלל5903
גליל 5903
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.58
31/07/20244.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס160.29
9590431גלל5904
גליל 5904
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.27
09/11/20165.50דולר 
 
 
שער בסיס403
1107176ממדל1116
ממשל דואלי 1116
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.17
31/05/20200.07לא צמוד 
 
 
שער בסיס99.76
1116193מממש0520
ממשל משתנה 0520
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.14
31/08/20170.07לא צמוד 
 
 
שער בסיס99.96
1106970מממש0817
ממשל משתנה 0817
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.18
30/11/20210.07לא צמוד 
 
 
שער בסיס99.62
1127646מממש1121
ממשל משתנה 1121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.40
30/04/20183.50מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס131.03
1108927ממצמ0418
ממשל צמודה 0418
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.58
30/05/20171.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס106.26
1125905ממצמ0517
ממשל צמודה 0517
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.36
30/05/20364.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס175.98
1097708ממצמ0536
ממשל צמודה 0536
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.63
31/05/20451.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס86
1134865ממצמ0545
ממשל צמודה 0545
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.56
30/08/20412.75מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס136.77
1120583ממצמ0841
ממשל צמודה 0841
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.29
30/09/20222.75מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס123.85
1124056ממצמ0922
ממשל צמודה 0922
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.49
29/09/20231.75מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס113.30
1128081ממצמ0923
ממשל צמודה 0923
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.64
31/10/20160.10מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס100.61
1130483ממצמ1016
ממשל צמודה 1016
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.30
31/10/20193.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס128.05
1114750ממצמ1019
ממשל צמודה 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.79
31/10/20250.75מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס99.92
1135912ממצמ1025
ממשל צמודה 1025
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.42
31/01/20184.00לא צמוד 
 
 
שער בסיס110.90
1126218ממשק0118
ממשל שקלית 0118
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.03
31/01/20205.00לא צמוד 
 
 
שער בסיס119.90
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.56
31/01/20225.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס126.93
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.43
31/01/20425.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס138.38
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.22
28/02/20175.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס110.65
1101575ממשק0217
ממשל שקלית 0217
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.67
28/02/20196.00לא צמוד 
 
 
שער בסיס121.32
1110907ממשק0219
ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.90
31/03/20234.25לא צמוד 
 
 
שער בסיס118.06
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.12
31/03/20243.75לא צמוד 
 
 
שער בסיס114.05
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.10
31/05/20162.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס102.42
1127166ממשק0516
ממשל שקלית 0516
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.80
31/05/20192.25לא צמוד 
 
 
שער בסיס105.84
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.12
31/08/20164.25לא צמוד 
 
 
שער בסיס108.37
1122019ממשק0816
ממשל שקלית 0816
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.38
31/08/20251.75לא צמוד 
 
 
שער בסיס94.82
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.35
31/10/20171.25לא צמוד 
 
 
שער בסיס102.94
1132786ממשק1017
ממשל שקלית 1017
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.39
30/10/20266.25לא צמוד 
 
 
שער בסיס142.36
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.09
31/01/20166.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס106.47
9268335שחר2683
שחר 2683
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
משקל האג"ח במדד