חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרמדדיםמדדי אג"חממשלתיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדי אג"ח ממשלתיות
אג"ח ממשלתיות
מדדיות ממשלתיות
שקליות ממשלתיות
מק"מ
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
מדדים נוספים  
נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים
אג"ח ממשלתיות
מדד אג"ח ממשלתי כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
נכון ל- 23/10/2014
 מדד אחרון
 337.43 
 שינוי(%) -0.10% 
 מחזור
(באלפי ש"ח)
 3,138,979.92 
 מדד בסיס
 337.78 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.83% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 7.56% 
שני ימי המסחר האחרונים - אג"ח ממשלתיות
מחזור
(באלפי ש"ח)
מדד בסיסשינוי (%)מדד נעילהתאריך
3,138,979.92
337.78
-0.1%
337.43
23/10/2014
3,062,054.50
337.74
0.01%
337.78
22/10/2014
   פתח בחלון נפרד   
נכון ל- 23/10/2014     
נתוני מסחר - אג"ח ממשלתיות
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/10/20145.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
1,194.04
0%
138.75
9547134גלל5471
גליל 5471
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.89
30/04/20155.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
73,801.20
-0.02%
139.43
9547233גלל5472
גליל 5472
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.04
30/07/20214.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
98,073.29
-0.29%
166.51
9590332גלל5903
גליל 5903
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.48
31/07/20244.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
93,819.13
-0.19%
165.97
9590431גלל5904
גליל 5904
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.01
09/11/20165.50דולרסוף יום
70.05
0%
420.32
1107176ממדל1116
ממשל דואלי 1116
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.36
31/05/20200.30לא צמודסוף יום
48,286.72
0%
99.59
1116193מממש0520
ממשל משתנה 0520
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.33
31/08/20170.30לא צמודסוף יום
60,578.44
0.02%
99.89
1106970מממש0817
ממשל משתנה 0817
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.39
30/11/20210.30לא צמודסוף יום
9,564.66
0.02%
99.29
1127646מממש1121
ממשל משתנה 1121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.36
30/04/20183.50מדד המחירים לצרכןסוף יום
276,731.06
-0.21%
135.49
1108927ממצמ0418
ממשל צמודה 0418
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.46
30/05/20171.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
125,605.87
-0.17%
107.54
1125905ממצמ0517
ממשל צמודה 0517
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.25
30/05/20364.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
8,200.35
-0.07%
182.37
1097708ממצמ0536
ממשל צמודה 0536
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.43
30/08/20412.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
5,844.78
-0.12%
138.65
1120583ממצמ0841
ממשל צמודה 0841
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.28
30/09/20222.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
57,316.64
-0.32%
123.81
1124056ממצמ0922
ממשל צמודה 0922
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.41
29/09/20231.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
69,075.98
-0.26%
113.70
1128081ממצמ0923
ממשל צמודה 0923
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.57
31/10/20160.10מדד המחירים לצרכןסוף יום
196,064.69
-0.09%
101.07
1130483ממצמ1016
ממשל צמודה 1016
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.30
31/10/20193.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
192,446.87
-0.25%
128.46
1114750ממצמ1019
ממשל צמודה 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
30/01/20154.50לא צמודסוף יום
57,360.57
0%
104.46
1114297ממשק0115
ממשל שקלית 0115
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.59
31/01/20184.00לא צמודסוף יום
72,588
-0.06%
113.94
1126218ממשק0118
ממשל שקלית 0118
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.12
31/01/20205.00לא צמודסוף יום
188,371.38
-0.11%
123.41
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.62
31/01/20225.50לא צמודסוף יום
280,075.82
-0.02%
130.42
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.41
31/01/20425.50לא צמודסוף יום
36,889.33
-0.06%
140.75
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.33
28/02/20175.50לא צמודסוף יום
75,819.45
-0.02%
115.67
1101575ממשק0217
ממשל שקלית 0217
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.83
28/02/20196.00לא צמודסוף יום
106,680.11
-0.06%
125.90
1110907ממשק0219
ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.94
31/03/20234.25לא צמודסוף יום
429,672.88
-0.12%
120.25
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.10
31/03/20243.75לא צמודסוף יום
168,236.08
-0.12%
116.10
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.21
31/05/20162.50לא צמודסוף יום
82,442.89
0.01%
104.67
1127166ממשק0516
ממשל שקלית 0516
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.94
31/05/20192.25לא צמודסוף יום
134,825.90
-0.08%
106.78
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.24
31/08/20164.25לא צמודסוף יום
36,782.63
-0.02%
108.03
1122019ממשק0816
ממשל שקלית 0816
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.53
31/10/20171.25לא צמודסוף יום
26,182.03
-0.01%
102.13
1132786ממשק1017
ממשל שקלית 1017
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.39
30/10/20266.25לא צמודסוף יום
98,497.59
-0.07%
139.85
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.20
31/01/20166.50לא צמודסוף יום
27,881.51
-0.03%
112.73
9268335שחר2683
שחר 2683
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
משקל האג"ח במדד