חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרמדדיםמדדי אג"חממשלתיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדי אג"ח ממשלתיות
אג"ח ממשלתיות
צמודות מדד - ממשלתיות
שקליות ממשלתיות
מק"מ
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
מדדים נוספים  
נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים
אג"ח ממשלתיות
מדד אג"ח ממשלתי כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
נכון ל- 21/07/2016
 מדד אחרון
 348.90 
 שינוי(%) -0.07% 
 מחזור
(באלפי ש"ח)
 2,410,921.56 
 מדד בסיס
 349.16 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.03% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 2.72% 
שני ימי המסחר האחרונים - אג"ח ממשלתיות
מחזור
(באלפי ש"ח)
מדד בסיסשינוי (%)מדד נעילהתאריך
2,410,921.56
349.16
-0.07%
348.90
21/07/2016
2,227,380.99
349.35
-0.05%
349.16
20/07/2016
   פתח בחלון נפרד   
נכון ל- 21/07/2016     
נתוני מסחר - אג"ח ממשלתיות
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.21
30/07/20214.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
115,174.74
-0.07%
156.65
9590332גלל5903
גליל 5903
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.12
31/07/20244.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
41,544.88
-0.11%
160.20
9590431גלל5904
גליל 5904
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
09/11/20165.50דולרסוף יום
48.14
0%
401.70
1107176ממדל1116
ממשל דואלי 1116
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.27
31/05/20200.12לא צמודסוף יום
25,541
0.04%
99.35
1116193מממש0520
ממשל משתנה 0520
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.17
31/08/20170.12לא צמודסוף יום
14,044.40
0%
99.94
1106970מממש0817
ממשל משתנה 0817
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.30
30/11/20210.12לא צמודסוף יום
11,639.15
0.08%
98.98
1127646מממש1121
ממשל משתנה 1121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.04
30/04/20183.50מדד המחירים לצרכןסוף יום
70,180.76
0.01%
124.46
1108927ממצמ0418
ממשל צמודה 0418
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.25
30/05/20171.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
16,372.53
-0.03%
103.05
1125905ממצמ0517
ממשל צמודה 0517
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.77
30/05/20364.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
23,696.74
-0.17%
188.30
1097708ממצמ0536
ממשל צמודה 0536
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.01
31/05/20451.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
1,227.68
-0.31%
99.90
1134865ממצמ0545
ממשל צמודה 0545
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.94
30/08/20412.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
838.56
-0.09%
151.39
1120583ממצמ0841
ממשל צמודה 0841
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.06
30/09/20222.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
55,515.08
-0.02%
122.87
1124056ממצמ0922
ממשל צמודה 0922
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.04
29/09/20231.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
80,860.25
0%
114.57
1128081ממצמ0923
ממשל צמודה 0923
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/10/20160.10מדד המחירים לצרכןסוף יום
4,824.84
-0.05%
98.83
1130483ממצמ1016
ממשל צמודה 1016
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.30
31/10/20193.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
45,782.44
-0.02%
123.37
1114750ממצמ1019
ממשל צמודה 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.26
30/10/20200.10מדד המחירים לצרכןסוף יום
35,599.47
-0.06%
101.49
1137181ממצמ1020
ממשל צמודה 1020
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.21
31/10/20250.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
119,720.70
0.05%
104.95
1135912ממצמ1025
ממשל צמודה 1025
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.15
31/01/20184.00לא צמודסוף יום
39,145.36
0.01%
107.77
1126218ממשק0118
ממשל שקלית 0118
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.50
31/01/20205.00לא צמודסוף יום
209,411.69
-0.05%
118.06
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.92
31/01/20225.50לא צמודסוף יום
55,600.48
-0.10%
127.20
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.82
31/01/20425.50לא צמודסוף יום
99,197.10
-0.32%
151
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.11
28/02/20175.50לא צמודסוף יום
31,539.54
-0.01%
105.43
1101575ממשק0217
ממשל שקלית 0217
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.30
28/02/20196.00לא צמודסוף יום
41,335.90
-0.02%
117.13
1110907ממשק0219
ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.20
31/03/20234.25לא צמודסוף יום
84,406.08
-0.17%
120.79
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.42
31/03/20243.75לא צמודסוף יום
216,018.55
-0.21%
118
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.80
30/04/20211.00לא צמודסוף יום
105,062.88
-0.14%
101.18
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.38
31/05/20192.25לא צמודסוף יום
60,264.87
0%
105.62
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/08/20164.25לא צמודסוף יום
67,571.10
0%
104.25
1122019ממשק0816
ממשל שקלית 0816
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.70
31/08/20251.75לא צמודסוף יום
424,483.45
-0.25%
101.99
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.14
31/10/20171.25לא צמודסוף יום
62,914.91
0.01%
102.33
1132786ממשק1017
ממשל שקלית 1017
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.26
31/10/20180.50לא צמודסוף יום
28,582.69
-0.02%
100.91
1136548ממשק1018
ממשל שקלית 1018
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.75
30/10/20266.25לא צמודסוף יום
222,775.62
-0.22%
146.58
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
משקל האג"ח במדד