חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרמדדיםמדדי אג"חממשלתיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדי אג"ח ממשלתיות
אג"ח ממשלתיות
צמודות מדד - ממשלתיות
שקליות ממשלתיות
מק"מ
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
מדדים נוספים  
נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים
אג"ח ממשלתיות
מדד אג"ח ממשלתי כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
נכון ל- 19/01/2017
 מדד אחרון
 341.70 
 שינוי(%) -0.22% 
 מחזור
(באלפי ש"ח)
 3,481,460.99 
 מדד בסיס
 342.47 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.33% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -0.33% 
שני ימי המסחר האחרונים - אג"ח ממשלתיות
מחזור
(באלפי ש"ח)
מדד בסיסשינוי (%)מדד נעילהתאריך
3,481,460.99
342.47
-0.22%
341.70
19/01/2017
2,426,562.19
342.82
-0.1%
342.47
18/01/2017
   פתח בחלון נפרד   
נכון ל- 19/01/2017     
נתוני מסחר - אג"ח ממשלתיות
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.08
30/07/20214.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
115,445.73
-0.14%
154.29
9590332גלל5903
גליל 5903
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.53
31/07/20244.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
121,327.04
-0.24%
155.63
9590431גלל5904
גליל 5904
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.81
31/05/20200.18לא צמודסוף יום
8,123.53
0.02%
99.44
1116193מממש0520
ממשל משתנה 0520
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.62
31/08/20170.18לא צמודסוף יום
7,064.17
0%
99.99
1106970מממש0817
ממשל משתנה 0817
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.85
30/11/20210.18לא צמודסוף יום
978.43
0.02%
99.02
1127646מממש1121
ממשל משתנה 1121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.48
30/04/20183.50מדד המחירים לצרכןסוף יום
112,632.59
-0.05%
123.54
1108927ממצמ0418
ממשל צמודה 0418
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
30/05/20171.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
196,338.94
-0.04%
102.69
1125905ממצמ0517
ממשל צמודה 0517
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.25
30/05/20364.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
5,151.27
-0.77%
175.92
1097708ממצמ0536
ממשל צמודה 0536
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.55
31/05/20451.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
3,865.81
-1.08%
87.83
1134865ממצמ0545
ממשל צמודה 0545
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.44
30/08/20412.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
2,928.04
-0.73%
135.50
1120583ממצמ0841
ממשל צמודה 0841
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.24
30/09/20222.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
158,650.99
-0.21%
117.80
1124056ממצמ0922
ממשל צמודה 0922
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.42
29/09/20231.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
90,131.55
-0.16%
109.90
1128081ממצמ0923
ממשל צמודה 0923
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.04
31/10/20193.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
95,379.77
-0.10%
118.82
1114750ממצמ1019
ממשל צמודה 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.02
30/10/20200.10מדד המחירים לצרכןסוף יום
163,125.66
-0.11%
100.01
1137181ממצמ1020
ממשל צמודה 1020
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.66
31/10/20250.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
131,230.23
-0.46%
100.26
1135912ממצמ1025
ממשל צמודה 1025
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.18
31/01/20184.00לא צמודסוף יום
24,070.56
0%
107.82
1126218ממשק0118
ממשל שקלית 0118
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.64
31/01/20205.00לא צמודסוף יום
106,082.61
-0.04%
117.90
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.17
31/01/20225.50לא צמודסוף יום
328,720.88
-0.15%
126.37
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.31
31/01/20425.50לא צמודסוף יום
117,122.37
-0.69%
142.20
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
28/02/20175.50לא צמודסוף יום
547,987.31
0%
105.48
1101575ממשק0217
ממשל שקלית 0217
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.37
28/02/20196.00לא צמודסוף יום
67,921.52
0.02%
117.15
1110907ממשק0219
ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.49
31/03/20234.25לא צמודסוף יום
162,098.68
-0.19%
119.63
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.76
31/03/20243.75לא צמודסוף יום
126,655.01
-0.23%
116.39
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.34
31/03/20272.00לא צמודסוף יום
100,811.41
-0.24%
97.37
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.02
30/04/20211.00לא צמודסוף יום
139,713.42
-0.12%
100.65
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.48
31/05/20192.25לא צמודסוף יום
33,932.78
0%
105.58
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.13
31/08/20251.75לא צמודסוף יום
153,024.94
-0.39%
97.72
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.16
31/10/20171.25לא צמודסוף יום
9,676.30
0%
101.12
1132786ממשק1017
ממשל שקלית 1017
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.34
31/10/20180.50לא צמודסוף יום
173,459.32
0%
100.40
1136548ממשק1018
ממשל שקלית 1018
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.16
30/10/20266.25לא צמודסוף יום
177,810.15
-0.35%
137.04
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
משקל האג"ח במדד