חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרמדדיםמדדי אג"חממשלתיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדי אג"ח ממשלתיות
אג"ח ממשלתיות
צמודות מדד - ממשלתיות
שקליות ממשלתיות
מק"מ
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
מדדים נוספים  
נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים
אג"ח ממשלתיות
מדד אג"ח ממשלתי כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
נכון ל- 27/10/2016
 מדד אחרון
 345.78 
 שינוי(%) -0.08% 
 מחזור
(באלפי ש"ח)
 2,384,093.28 
 מדד בסיס
 346.04 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.41% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 1.80% 
שני ימי המסחר האחרונים - אג"ח ממשלתיות
מחזור
(באלפי ש"ח)
מדד בסיסשינוי (%)מדד נעילהתאריך
2,384,093.28
346.04
-0.08%
345.78
27/10/2016
2,883,250.43
346.41
-0.11%
346.04
26/10/2016
   פתח בחלון נפרד   
נכון ל- 27/10/2016     
נתוני מסחר - אג"ח ממשלתיות
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.04
30/07/20214.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
45,986.40
0.13%
154.84
9590332גלל5903
גליל 5903
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.37
31/07/20244.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
84,060.52
-0.11%
157.50
9590431גלל5904
גליל 5904
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
09/11/20165.50דולרסוף יום
105.83
0.03%
399.10
1107176ממדל1116
ממשל דואלי 1116
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.30
31/05/20200.12לא צמודסוף יום
11,979.82
0.01%
99.44
1116193מממש0520
ממשל משתנה 0520
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.20
31/08/20170.12לא צמודסוף יום
19,170.57
0%
99.97
1106970מממש0817
ממשל משתנה 0817
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.33
30/11/20210.12לא צמודסוף יום
1,896.53
0%
99.08
1127646מממש1121
ממשל משתנה 1121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.24
30/04/20183.50מדד המחירים לצרכןסוף יום
29,450.62
0%
124.10
1108927ממצמ0418
ממשל צמודה 0418
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.44
30/05/20171.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
44,187.43
0%
103
1125905ממצמ0517
ממשל צמודה 0517
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.98
30/05/20364.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
19,868.49
-0.23%
182.79
1097708ממצמ0536
ממשל צמודה 0536
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.26
31/05/20451.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
12,961.50
-0.29%
94.09
1134865ממצמ0545
ממשל צמודה 0545
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.18
30/08/20412.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
3,349.70
-0.25%
142.19
1120583ממצמ0841
ממשל צמודה 0841
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.16
30/09/20222.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
153,143.91
-0.03%
118.52
1124056ממצמ0922
ממשל צמודה 0922
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.28
29/09/20231.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
99,828.55
-0.11%
111.04
1128081ממצמ0923
ממשל צמודה 0923
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.12
31/10/20193.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
19,821.82
0%
119.35
1114750ממצמ1019
ממשל צמודה 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.04
30/10/20200.10מדד המחירים לצרכןסוף יום
26,651.25
0.07%
100.46
1137181ממצמ1020
ממשל צמודה 1020
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.44
31/10/20250.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
147,514.16
-0.19%
102.18
1135912ממצמ1025
ממשל צמודה 1025
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.16
31/01/20184.00לא צמודסוף יום
23,853.20
0.01%
107.80
1126218ממשק0118
ממשל שקלית 0118
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.58
31/01/20205.00לא צמודסוף יום
49,858.93
0.03%
117.95
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.03
31/01/20225.50לא צמודסוף יום
172,233.19
-0.09%
126.85
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.96
31/01/20425.50לא צמודסוף יום
48,477.80
-0.34%
148.79
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
28/02/20175.50לא צמודסוף יום
40,598.42
-0.01%
105.46
1101575ממשק0217
ממשל שקלית 0217
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.38
28/02/20196.00לא צמודסוף יום
81,064.13
-0.01%
117.03
1110907ממשק0219
ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.32
31/03/20234.25לא צמודסוף יום
72,980.31
-0.10%
120.40
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.55
31/03/20243.75לא צמודסוף יום
225,163.68
-0.09%
117.49
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.91
30/04/20211.00לא צמודסוף יום
71,747.55
-0.03%
100.88
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.46
31/05/20192.25לא צמודסוף יום
49,585.52
0.02%
105.53
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.83
31/08/20251.75לא צמודסוף יום
248,530.38
-0.20%
99.62
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.13
31/10/20171.25לא צמודסוף יום
9,567.70
0.01%
101.12
1132786ממשק1017
ממשל שקלית 1017
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.32
31/10/20180.50לא צמודסוף יום
96,909.54
0%
100.36
1136548ממשק1018
ממשל שקלית 1018
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.86
30/10/20266.25לא צמודסוף יום
473,545.87
-0.19%
139.68
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
משקל האג"ח במדד