חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרמדדיםמדדי אג"חממשלתיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדי אג"ח ממשלתיות
אג"ח ממשלתיות
מדדיות ממשלתיות
שקליות ממשלתיות
מק"מ
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
מדדים נוספים  
נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים
אג"ח ממשלתיות
מדד אג"ח ממשלתי כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
נכון ל- 21/12/2014
 מדד אחרון
 334.28 
 שינוי(%)  + 0.11% 
 מחזור
(באלפי ש"ח)
 603,905.20 
 מדד בסיס
 333.92 
 תשואה מתחילת החודש (%) -1.18% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 6.56% 
שני ימי המסחר האחרונים - אג"ח ממשלתיות
מחזור
(באלפי ש"ח)
מדד בסיסשינוי (%)מדד נעילהתאריך
603,905.20
333.92
0.11%
334.28
21/12/2014
1,842,814.84
333.61
0.09%
333.92
18/12/2014
   פתח בחלון נפרד   
נכון ל- 21/12/2014     
נתוני מסחר - אג"ח ממשלתיות
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
30/04/20155.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
13,249.75
-0.03%
139.15
9547233גלל5472
גליל 5472
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.28
30/07/20214.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
12,003.35
0.15%
164.34
9590332גלל5903
גליל 5903
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.73
31/07/20244.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
8,403.68
0.26%
162.97
9590431גלל5904
גליל 5904
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.09
09/11/20165.50דולרסוף יום
64.57
-0.10%
427.72
1107176ממדל1116
ממשל דואלי 1116
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.31
31/05/20200.22לא צמודסוף יום
8,990.40
0.01%
99.52
1116193מממש0520
ממשל משתנה 0520
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.31
31/08/20170.22לא צמודסוף יום
5,113.89
-0.02%
99.77
1106970מממש0817
ממשל משתנה 0817
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.32
30/11/20210.22לא צמודסוף יום
2,274.28
0.01%
99.30
1127646מממש1121
ממשל משתנה 1121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.08
30/04/20183.50מדד המחירים לצרכןסוף יום
16,273.27
-0.01%
134.34
1108927ממצמ0418
ממשל צמודה 0418
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.27
30/05/20171.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
35,219.17
0.02%
107.07
1125905ממצמ0517
ממשל צמודה 0517
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.35
30/05/20364.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
5,385.36
0.07%
180.01
1097708ממצמ0536
ממשל צמודה 0536
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.55
30/08/20412.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
2,979.25
0.02%
135.91
1120583ממצמ0841
ממשל צמודה 0841
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.45
30/09/20222.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
34,932.38
0.22%
122.47
1124056ממצמ0922
ממשל צמודה 0922
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.65
29/09/20231.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
23,718.65
0.25%
111.76
1128081ממצמ0923
ממשל צמודה 0923
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.35
31/10/20160.10מדד המחירים לצרכןסוף יום
15,093.17
-0.01%
100.66
1130483ממצמ1016
ממשל צמודה 1016
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.02
31/10/20193.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
19,279.89
0%
126.90
1114750ממצמ1019
ממשל צמודה 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
30/01/20154.50לא צמודסוף יום
2,459.75
0%
104.47
1114297ממשק0115
ממשל שקלית 0115
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.77
31/01/20184.00לא צמודסוף יום
23,544.29
0.04%
113.46
1126218ממשק0118
ממשל שקלית 0118
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.37
31/01/20205.00לא צמודסוף יום
68,091.17
0.16%
122.27
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.86
31/01/20225.50לא צמודסוף יום
47,056.89
0.20%
128.91
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.72
31/01/20425.50לא צמודסוף יום
8,997.62
0.41%
135.05
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.49
28/02/20175.50לא צמודסוף יום
25,925.94
0.01%
115.36
1101575ממשק0217
ממשל שקלית 0217
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.04
28/02/20196.00לא צמודסוף יום
48,783.58
0.08%
125.08
1110907ממשק0219
ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.15
31/03/20234.25לא צמודסוף יום
67,066.53
0.32%
118.84
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.34
31/03/20243.75לא צמודסוף יום
37,084.39
0.33%
114.38
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.30
31/05/20162.50לא צמודסוף יום
8,060.21
0.03%
104.57
1127166ממשק0516
ממשל שקלית 0516
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.12
31/05/20192.25לא צמודסוף יום
17,254.52
0.11%
106.12
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.38
31/08/20164.25לא צמודסוף יום
18,769.88
0.01%
107.84
1122019ממשק0816
ממשל שקלית 0816
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.66
31/10/20171.25לא צמודסוף יום
9,246.15
0.05%
101.84
1132786ממשק1017
ממשל שקלית 1017
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.67
30/10/20266.25לא צמודסוף יום
12,346.42
0.38%
136.85
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.26
31/01/20166.50לא צמודסוף יום
6,236.80
0%
112.69
9268335שחר2683
שחר 2683
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
משקל האג"ח במדד