חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרמדדיםמדדי אג"חממשלתיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדד אג"ח ממשלתיות
נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים
אג"ח ממשלתיות
מדד אג"ח ממשלתי כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
נכון ל- 20/08/2017
 מדד אחרון
 351.60 
 שינוי(%)  + 0.22% 
 מחזור
(באלפי ש"ח)
 965,109.60 
 מדד בסיס
 350.84 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 0.63% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 2.56% 
שני ימי המסחר האחרונים - אג"ח ממשלתיות
מחזור
(באלפי ש"ח)
מדד בסיסשינוי (%)מדד נעילהתאריך
965,109.60
350.84
0.22%
351.60
20/08/2017
1,997,097.11
350.51
0.09%
350.84
17/08/2017
   פתח בחלון נפרד   
נכון ל- 20/08/2017     
נתוני מסחר - אג"ח ממשלתיות
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/07/20214.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
46,579.98
0.11%
151.01
9590332גלל5903
גליל 5903
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/07/20244.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
33,196.16
0.28%
156.12
9590431גלל5904
גליל 5904
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/05/20200.11לא צמודסוף יום
4,436.40
0.02%
99.89
1116193מממש0520
ממשל משתנה 0520
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/11/20210.11לא צמודסוף יום
110,789.98
0.12%
99.76
1127646מממש1121
ממשל משתנה 1121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/04/20183.50מדד המחירים לצרכןסוף יום
24,164.35
-0.01%
119.42
1108927ממצמ0418
ממשל צמודה 0418
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/05/20270.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
19,232.77
0.40%
103.89
1140847ממצמ0527
ממשל צמודה 0527
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/05/20364.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
12,636.05
0.57%
180.81
1097708ממצמ0536
ממשל צמודה 0536
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/05/20451.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
5,552.02
0.65%
89.42
1134865ממצמ0545
ממשל צמודה 0545
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/08/20412.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
20,122.72
0.66%
139.60
1120583ממצמ0841
ממשל צמודה 0841
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/09/20222.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
36,720.70
0.18%
120.63
1124056ממצמ0922
ממשל צמודה 0922
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
29/09/20231.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
42,885.64
0.21%
113.62
1128081ממצמ0923
ממשל צמודה 0923
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/10/20193.00מדד המחירים לצרכןסוף יום
53,877.74
-0.02%
119.13
1114750ממצמ1019
ממשל צמודה 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/10/20200.10מדד המחירים לצרכןסוף יום
52,775.19
0.03%
100.85
1137181ממצמ1020
ממשל צמודה 1020
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/10/20250.75מדד המחירים לצרכןסוף יום
20,296.45
0.36%
104.72
1135912ממצמ1025
ממשל צמודה 1025
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/01/20184.00לא צמודסוף יום
2,676.83
-0.01%
103.95
1126218ממשק0118
ממשל שקלית 0118
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/01/20205.00לא צמודסוף יום
36,981.28
0.02%
114.44
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/01/20225.50לא צמודסוף יום
26,683.91
0.16%
124.53
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/01/20425.50לא צמודסוף יום
91,866.86
0.67%
149.20
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
28/02/20196.00לא צמודסוף יום
9,033.15
0%
111.82
1110907ממשק0219
ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/03/20234.25לא צמודסוף יום
47,422.47
0.17%
119.99
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/03/20243.75לא צמודסוף יום
55,135.17
0.24%
118.08
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/03/20272.00לא צמודסוף יום
32,791.07
0.34%
103.15
1139344ממשק0327
ממשל שקלית 0327
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/03/20473.75לא צמודסוף יום
45,570.67
0.53%
113.90
1140193ממשק0347
ממשל שקלית 0347
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/04/20211.00לא צמודסוף יום
26,253.51
0.11%
102.36
1138130ממשק0421
ממשל שקלית 0421
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/05/20192.25לא צמודסוף יום
11,141.89
0.03%
104.23
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/08/20251.75לא צמודסוף יום
36,934.82
0.33%
102.18
1135557ממשק0825
ממשל שקלית 0825
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/10/20171.25לא צמודסוף יום
7,569
0%
101.24
1132786ממשק1017
ממשל שקלית 1017
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
31/10/20180.50לא צמודסוף יום
2,688.07
-0.04%
100.86
1136548ממשק1018
ממשל שקלית 1018
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/10/20266.25לא צמודסוף יום
46,892.75
0.32%
145.11
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
 
30/11/20221.25לא צמודסוף יום
2,202.03
0.18%
102.28
1141225ממשק1122
ממשל שקלית 1122
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
משקל האג"ח במדד