חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרמדדיםמדדי אג"חממשלתיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מדדי אג"ח ממשלתיות
אג"ח ממשלתיות
מדדיות ממשלתיות
שקליות ממשלתיות
מק"מ
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות
מדדים נוספים  
נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים
אג"ח ממשלתיות
מדד אג"ח ממשלתי כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
נכון ל- 23/04/2014
 מדד אחרון
 321.20 
 שינוי(%)  + 0.10% 
 מחזור
(באלפי ש"ח)
 1,881,148.13 
 מדד בסיס
 320.87 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 0.42% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 2.39% 
שני ימי המסחר האחרונים - אג"ח ממשלתיות
מחזור
(באלפי ש"ח)
מדד בסיסשינוי (%)מדד נעילהתאריך
1,881,148.13
320.87
0.1%
321.20
23/04/2014
2,257,328.74
321.64
-0.24%
320.87
22/04/2014
   פתח בחלון נפרד   
נכון ל- 24/04/2014 07:52    הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
נתוני מסחר - אג"ח ממשלתיות
תשואה לפידיון ברוטו *מועד פדיון
      
ריביתהצמדהזמן עסקה אחרונה
      
מחזור
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-2.05
31/10/20145.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס140
9547134גלל5471
גליל 5471
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-1.08
30/04/20155.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס141.35
9547233גלל5472
גליל 5472
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.45
30/07/20214.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס166.97
9590332גלל5903
גליל 5903
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.07
31/07/20244.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס161.72
9590431גלל5904
גליל 5904
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.81
09/11/20165.50דולר 
 
 
שער בסיס389.18
1107176ממדל1116
ממשל דואלי 1116
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.77
31/05/20200.83לא צמוד 
 
 
שער בסיס99.57
1116193מממש0520
ממשל משתנה 0520
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.74
31/08/20170.83לא צמוד 
 
 
שער בסיס99.92
1106970מממש0817
ממשל משתנה 0817
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.80
30/11/20210.83לא צמוד 
 
 
שער בסיס99.21
1127646מממש1121
ממשל משתנה 1121
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.58
30/04/20183.50מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס136.64
1108927ממצמ0418
ממשל צמודה 0418
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.94
30/05/20171.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס110.23
1125905ממצמ0517
ממשל צמודה 0517
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.01
30/05/20364.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס164.80
1097708ממצמ0536
ממשל צמודה 0536
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
30/06/20141.50מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס115.58
1113646ממצמ0614
ממשל צמודה 0614
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.20
30/08/20412.75מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס120.79
1120583ממצמ0841
ממשל צמודה 0841
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.77
30/09/20222.75מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס121.63
1124056ממצמ0922
ממשל צמודה 0922
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.03
29/09/20231.75מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס109.07
1128081ממצמ0923
ממשל צמודה 0923
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-1.28
31/10/20160.10מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס103.10
1130483ממצמ1016
ממשל צמודה 1016
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-0.09
31/10/20193.00מדד המחירים לצרכן 
 
 
שער בסיס130.29
1114750ממצמ1019
ממשל צמודה 1019
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.68
30/01/20154.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס103.94
1114297ממשק0115
ממשל שקלית 0115
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.60
31/01/20184.00לא צמוד 
 
 
שער בסיס109.64
1126218ממשק0118
ממשל שקלית 0118
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.31
31/01/20205.00לא צמוד 
 
 
שער בסיס115.50
1115773ממשק0120
ממשל שקלית 0120
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.92
31/01/20225.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס118.98
1123272ממשק0122
ממשל שקלית 0122
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
4.65
31/01/20425.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס114.37
1125400ממשק0142
ממשל שקלית 0142
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.19
28/02/20175.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס112.83
1101575ממשק0217
ממשל שקלית 0217
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.97
28/02/20196.00לא צמוד 
 
 
שער בסיס119.35
1110907ממשק0219
ממשל שקלית 0219
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.19
31/03/20234.25לא צמוד 
 
 
שער בסיס108.37
1126747ממשק0323
ממשל שקלית 0323
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.38
31/03/20243.75לא צמוד 
 
 
שער בסיס103.31
1130848ממשק0324
ממשל שקלית 0324
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.92
31/05/20162.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס105.51
1127166ממשק0516
ממשל שקלית 0516
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
2.10
31/05/20192.25לא צמוד 
 
 
שער בסיס100.83
1131770ממשק0519
ממשל שקלית 0519
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0
31/08/20143.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס103.26
1124486ממשק0814
ממשל שקלית 0814
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
1.02
31/08/20164.25לא צמוד 
 
 
שער בסיס110.23
1122019ממשק0816
ממשל שקלית 0816
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
3.66
30/10/20266.25לא צמוד 
 
 
שער בסיס128.63
1099456ממשק1026
ממשל שקלית 1026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
0.82
31/01/20166.50לא צמוד 
 
 
שער בסיס111.43
9268335שחר2683
שחר 2683
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
משקל האג"ח במדד