חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרמניותנתוני מסחר
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מניות לפי חתכים
כל המניות
דואליות
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
מניות זרות
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-23/03/2017
מועד אחרון ברשימה הראשית
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
פרטים נוספים23/03/2014
0
0%
134.10
556019אדן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אדן אנרגיה-ש
פרטים נוספים02/02/2015
0
0%
14
448019אלטר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אולטרה אקויטי-ש
פרטים נוספים24/01/2016
1.21
-1.54%
57.50
1080720אפקט-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק אופקטרא-ש
פרטים נוספים07/04/2016
1.55
0.71%
42.30
1082114אור-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אור סיטי-ש
פרטים נוספים27/07/2014
0
0%
8.70
1084789אנלן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אי אונליין-ש
פרטים נוספים22/01/2017
0
0%
84.40
824011אדנ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק איי.די.אן-ש
פרטים נוספים09/08/2015
0
0%
27.40
641019אבטר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור אייביטרנס-ש
פרטים נוספים17/07/2016
1.23
1.53%
199.20
1105907אמנס.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק אמניס-ש
פרטים נוספים17/07/2016
0
0%
2.20
383018אפיו.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר אפיו אפריקה-ש
פרטים נוספים27/07/2014
0
0%
55
617035ארגמן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ארגמן-ש
פרטים נוספים24/01/2016
0
0%
17.30
249011בנטמ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ביונד טיים-ש
פרטים נוספים02/02/2015
0.53
0%
170.20
484014גלבר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גוליבר-ש
פרטים נוספים09/08/2015
3.02
0%
17.90
1133081גמול-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גמול השקעות-ש
פרטים נוספים23/03/2014
0
0%
349.90
264010גפן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור גפן השק-ש
פרטים נוספים24/01/2016
0
0%
14.50
1084433גרהש-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר ג'רוסלם השק-ש
פרטים נוספים22/01/2017
0.35
0.14%
69.30
1093558דפרם-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק די פארם-ש
פרטים נוספים07/04/2016
0
0%
84.70
111013דרקפ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור דירקט קפיטל-ש
פרטים נוספים09/08/2015
0
0%
780
1084367הנאח-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור הון אחזקות-ש
פרטים נוספים17/07/2016
0
0%
3.60
1081983וטפי.ש
הפסקת מסחר קצובה ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר וו.טי.פי-ש
פרטים נוספים03/02/2015
7.30
-3.68%
18.30
1099761זרח.ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור זרח יהש-ש
פרטים נוספים09/08/2015
2.31
10.53%
42
1096007יוזר-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק יוזר טרנד-ש
פרטים נוספים27/07/2014
0
0%
50.20
355016כלנת-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק כלנית כרמון-ש
פרטים נוספים23/03/2014
2.06
12.24%
66
719013לוי-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לוי-ש
פרטים נוספים22/01/2017
28.19
-9.55%
19.90
1122654מדיוי-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק מדיוי-ש
פרטים נוספים01/05/2014
0
0%
26.80
1135169מעין-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור ני"ע המושעה מן המסחר מעין ונצ'רס - ש
פרטים נוספים22/01/2017
0
0%
520.60
1106749מצלא-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור מצלאוי-ש
פרטים נוספים22/01/2017
11.76
0%
16.10
1083930נקגן-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור לני"ע מונה עושה שוק נקסט ג'ן-ש
פרטים נוספים23/03/2014
0
0%
4.20
269019סנמה-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור סינמה יהש-ש
פרטים נוספים24/01/2016
0
0%
59.70
1118116פרטל-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור פרוטאולוגיקס-ש
פרטים נוספים23/03/2014
0
0%
117.30
361014צמחה-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור צמיחה-ש
פרטים נוספים24/01/2016
0.30
2.46%
262.30
1125012שמנפ-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור שמן נפט וגז-ש
פרטים נוספים09/08/2015
0
0%
60.20
404012תמדא-ש
ני"ע נכלל ברשימת השימור תמדא-ש
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות