חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמוצריםאיגרות חובאג"ח בקליק
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  איגרות חוב בקליק

איגרת חוב (אג"ח, Bond) היא סוג של הלוואה או שטר חוב. החברה המנפיקה אג"ח לווה מקוני שטר החוב כסף (קרן ההלוואה), ומתחייבת להחזירו בתוספת ריבית והצמדה. החזרי הקרן והריבית מתבצעים במועדים ובתנאים הנקבעים מראש בתשקיף. זאת, בדומה להלוואה שנוטלים מבנק. בבורסה בתל-אביב נסחרות איגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב קונצרניות/תאגידיות (הונפקו ע"י חברות).

 

מחירי איגרות החוב בבורסה, אג"ח קונצרניות ואג"ח ממשלתיות, מוצגים בשיטת ה"מחיר המלוכלך", כלומר המחיר כולל את הריבית הצבורה וההצמדה במידה וקיימת.

איגרות חוב קונצרניות

חברות רבות בוחרות לגייס כספים לצורך מימון פעילותן באמצעות הנפקת אג"ח, לרוב בנוסף להנפקה של מניות. משקיעים באג"ח נהנים מקבלת תשלומי ריבית קבועים תקופתיים מהמנפיק. עם זאת, בשונה ממניות, למשקיעים באג"ח אין זכויות נוספות ואין הם משתתפים בניהול החברה המנפיקה.

 

השקעה באיגרות חוב צפויה להיות פחות רווחית לעומת השקעה במניות, אך גם פחות מסוכנת ממנה. במצב בו החברה נקלעת לקשיים ונכנסת לפירוק, לבעלי האג"ח יש עדיפות על בעלי המניות.

 

רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ועל פי הביטחונות שנתנה החברה להנפקת האג"ח, הקובעים את קדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה (לדוגמה, לעומת הלוואות מגורמים אחרים). בעולם וגם בארץ קיימות חברות דירוג, שבוחנות תמורת תשלום את מצבה של החברה ומפרסמות דירוג המעיד על יכולתה של החברה להחזיר את החוב לבעלי האג"ח. בארץ פועלות בתחום החברות מעלות ומידרוג.

 

לעיתים בוחרים גופים בשוק ההון להנפיק מוצרים פיננסיים העונים על צרכים שונים של משקיעים באמצעות איגרות חוב. מוצרים אלו מכונים "איגרות חוב מובנות".

איגרות חוב ממשלתיות

איגרות חוב ממשלתיות משמשות את ממשלת ישראל לשם גיוס כספים מהציבור הרחב, ומיחזור אג"ח ותיקות המגיעות לפדיון, זאת, לצורך מימון תוספות לתקציב הממשלתי מעבר להכנסותיה ממיסים, בדומה לממשלות ברחבי העולם. איגרות החוב הממשלתיות מונפקות על ידי היחידה לניהול החוב הממשלתי במשרד האוצר. כיום נסחרים בבורסה מספר סוגים של איגרות חוב ממשלתיות:

  • איגרות חוב בריבית קבועה, שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן (ממשל שקלית, שחר).
  • איגרות חוב ללא תלוש (קופון) המונפקות בניכיון לטווח קצר (ממשל קצרה)
  • איגרות חוב בריבית משתנה, שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן. הריבית המשתנה נקבעת על פי ממוצע משוקלל של התשואה לפדיון שמניבות סדרות נבחרות של מק"מ (ממשל משתנה, גילון).
  • איגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן (ממשל צמודה, גליל).

 

בנוסף, מנפיק בנק ישראל מילווה קצר מועד (מק"מ), על מנת לספוג עודפי כספים מהמשק.

קישורים נוספים
הנפקת אג"ח
רצף אג"ח ומק"מ
מדדי אג"ח
ממשלת ישראל
משרד האוצר
היחידה לניהול החוב הממשלתי
בנק ישראל
מעלות
מידרוג
פעולות