חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמוצריםשוק הנגזריםנגזרים בקליק
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  נגזרים בקליק

נגזרים הם מכשירים פיננסיים, שערכם נגזר (קשור) מנכס אחר, הנקרא "נכס הבסיס". לדוגמה, ערכם של נגזרים על מדד ת"א-35 מבוסס, בין היתר, על ערך מדד זה במהלך המסחר בבורסה. קיימים שני סוגים עיקריים של נגזרים: אופציות וחוזים עתידיים. נגזרים אלו מאפשרים לרוכשים או למוכרים להגן על השקעתם מפני עליות או ירידות במדד מסוים, אך גם כתחליף להשקעה בנכס הבסיס על מדד זה.

המסחר בשוק הנגזרים הוא הפעיל ביותר בהשוואה למסחר במניות ובאג"ח, ומאז אוקטובר 1999 הוא מתבצע באופן רציף וממוחשב לחלוטין במערכת "רצף-נגזרים".

מסלקת מעו"ף, היא חברה בת של הבורסה ובדירקטוריון שלה חברים דירקטורים חיצוניים ודירקטורים המייצגים את החברים, והיא קובעת את כללי הפעילות בשוק הנגזרים.

אופציות וחוזים עתידיים

בבורסה נסחרות אופציות רכש (Call) ואופציות מכר (Put). רוכש אופציה מקבל זכות (ללא התחייבות) לרכוש או למכור את נכס הבסיס (לדוגמה: מדד ת"א-35) במחיר מוסכם מראש ("מחיר המימוש") ובתאריך ידוע מראש ("מועד הפקיעה"). תמורת הזכות משלם הרוכש "פרמיה". מוכר ("כותב") אופציית  Put מתחייב, תמורת פרמיה, לשלם לרוכש האופציה את ההפרש בין מחיר המימוש לבין השווי של נכס הבסיס ביום פקיעת האופציה. מוכר אופציית Call מתחייב, תמורת פרמיה, לשלם לרוכש האופציה את ההפרש בין שווי נכס הבסיס ביום פקיעת האופציה לבין מחיר המימוש. התשלום מתבצע במועד המימוש. במידה שההפרש שלילי – האופציה "מחוץ לכסף" ופוקעת ללא תשלום.

קונה האופציה יכול להפסיד לכל היותר את הפרמיה ששילם. כותבי האופציה חשופים להפסד גדול בהרבה, לעיתים אף בלתי מוגבל. מסלקת מעו"ף, חברה-בת של הבורסה, מחויבת להשלמת העסקה כלפי קוני האופציות, ובהתאם לכך, דורשת ממשקיעים הכותבים האופציות להפקיד בידיה בטחונות, ומחזיקה בהם לשם הבטחת יציבות המסלקה וחברי הבורסה.

חוזה עתידי הוא הסכם לתקופה מוגדרת מראש בין שני צדדים. מוכר החוזה מתחייב לשלם לקונה הפרשים אם שווי נכס הבסיס בפקיעה גבוה מהמחיר עליו הוסכם בחוזה. מנגד, הקונה מתחייב לשלם למוכר הפרשים אם נכס הבסיס בפקיעה נמוך מהמחיר עליו הוסכם בחוזה. קונה או מוכר של חוזה עתידי חשופים למעשה להפסד בלתי מוגבל, ולכן גם הם מחויבים להפקדת ביטחונות.

אופציות וחוזים עתידיים בבורסה בת"א

שוק הנגזרים, שהושק באוגוסט 1993, מכונה גם שוק מעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים).

 

באוקטובר 1999 מוחשב המסחר באופציות ובחוזים עתידיים ונסגרו אולמות המסחר של הבורסה. סמוך לאחר מחשוב המסחר זינקו המחזורים באופציות על מדד ת"א-25 (כיום ת"א-35) פי שלושה ויותר.

נגזרים על מדדי מניות
 בבורסה נסחרים אופציות וחוזים עתידיים על מדד ת"א-35. נגזרים אלה מקנים לציבור המשקיעים הגנה מפני תנודות במדד ת"א-35.

האופציות על מדד ת"א-35 מהוות את מוצר הדגל בשוק הנגזרים בבורסה והינן הצלחה לא רק במונחים מקומיים, אלא גם במונחים בינלאומיים.

בשנת 2013 עשתה הבורסה מהלך נוסף להרחבת סל המוצרים על מדד ת"א-25 (כיום: ת"א-35) והשיקה נגזרים שבועיים על מדד ת"א-25 (כיום: ת"א-35). נגזרים שבועיים זהים במאפייניהם לנגזרים החודשיים, למעט אורך חייהם – שבוע.
 
מאז ההשקה חל גידול מרשים בפעילות באופציות השבועיות מבחינת מחזורי המסחר והן מהוות כ-20% מהמחזור הכולל בנגזרים על מדד ת"א-25 (כיום: ת"א-35, נכון לשנת 2016).

בעקבות השקת האופציות השבועיות מתאפשר כיום מסחר בנגזרים למועד פקיעה נוסף ובכך מתאפשרת תצפית טובה יותר על ציפיות הסוחרים לתנודתיות לאורך ציר הזמן.

ב-29 בינואר 2015 השיקה הבורסה נגזרים חדשים על מדד ת"א-100 (כיום: ת"א-125). מאפייני האופציות והחוזים העתידיים זהים לאלו של הנגזרים החודשיים על מדד ת"א-35.

מדד ת"א-125 נחשב לבנצ'מרק של הכלכלה הישראלית וככזה מרכז עניין רב הן בקרב משקיעים מקומיים והן בקרב משקיעים זרים. הנגזרים החדשים מאפשרים לפעילי השוק השונים לגדר חשיפתם למדד.
 בנוסף נסחרים בשוק הנגזרים אופציות וחוזים עתידיים על מדד ת"א בנקים-5
 
נגזרים על מט"ח

בבורסה נסחרות גם אופציות על שער הדולר (שהושקו באוקטובר 1994), וכן אופציות על שער האירו (שהושקו בנובמבר 2001), המקנות הגנה מפני תנודות בשערי המטבעות.

ב-1 בנובמבר השיקה הבורסה נגזרים שבועיים על שער הדולר. נגזרים שבועיים זהים במאפייניהם לנגזרים החודשיים, למעט אורך חייהם – שבוע.

אופציות על מניות
במהלך שנת 2009 הושקו לראשונה אופציות על מניות בבורסה. המניות עליהן הושקו אופציות נבחרו מבין המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר והסחירות ביותר בבורסה.
כיום, נסחרות בבורסה אופציות על מניות נבחרות המרכיבות את מדד ת"א-35.

המאפיינים העיקריים של האופציות דומים לאלו של האופציות הנסחרות על מדד ת"א-35: אופציות אירופאיות בסליקה כספית אשר יפקעו באותו מועד בו פוקעות האופציות על מדד ת"א-35.
אופציות על אג"ח ממשלתי שקלי

​אופציות על אג"ח ממשלתי שקלי הושקו לראשונה ב-10 לנובמבר 2011. הסדרה שמהווה נכס בסיס לאופציות הינה אג"ח ממשלתי שקלי 0120

הקריטריונים לבחירת נכסי בסיס לאופציות הם: איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה, בעלות טווח לפדיון מעל ארבע שנים, אשר שווי השוק שלהן גבוה מ-7 מיליארד ₪. כאשר תקופה לפדיון של אג"ח מתקצרת לשלוש שנים – לא תושק עליה סדרת אופציות חדשה ותיבחר סדרת אג"ח אחרת שעליה יושקו סדרות אופציות חדשות.

אופציות על אג"ח ממשלתי שקלי הינן אופציות אירופאיות בסליקה כספית, אשר פוקעות ביום שישי השני בחודש המימוש.

לשאלות ותשובות נפוצות בנושא אופציות על אג"ח ממשלתי שקלי.
קישורים נוספים
מסלקת מעו"ף
בטחונות
רצף נגזרים
כתבה בנושא אופציות על מניות
פעולות