חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמוצריםתעודות סלתעודות סל בקליק
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  תעודות סל בקליק
תעודות סל הן ניירות ערך הנסחרים בבורסה בת"א, אשר מונפקים ע"י גוף פיננסי ומאפשרים למשקיעים בהם לעקוב אחרי נכסי בסיס שונים. מדדי ניירות ערך שימשו עד לעשור האחרון בעיקר כבסיס להערכת ביצועים (Benchmark) של מנהלי השקעות. כיום, קיימת דרישה ערה בעולם למכשירים פיננסיים העוקבים אחרי מדדי מניות, אגרות חוב וסחורות. מכשירים אלו, מאפשרים למשקיעים לרכוש "סל" סחיר של ניירות הערך  הכלולים במדדים וכך "להיצמד" לביצועי המדדים בקלות ובעלות נמוכה. 
 
מוצרי מדדים ("מכשירי אינדקס") נסחרים בבורסות הגדולות בעולם,כקרנות נאמנות (Exchange-Traded-Funds או ETF).
בורסת Amex, החלוצה בתחום, השיקה את ה"ספיידר", ה-ETF הראשון בעולם, המחקה את התנהגות מדד 500 ,S&P כבר ב-1993.
מאוחר יותר הושקו גם ה-Diamond, המחקה את מדד Dow Jones, וה-QQQ של נאסד"ק, נייר הערך הסחיר ביותר בעולם, הנצמד למדד 100-Nasdaq. תעשיית מוצרי המדדים מתפתחת בצעדי ענק ומציעה כל העת מוצרים חדשים למשקיעים המקומיים והבינלאומיים. בישראל הונפקה תעודת סל  הראשונה בשנת 2000.
 
בבורסה בתל-אביב נסחרים מספר סוגים של תעודות סל: תעודות מדד , תעודות סחורה, תעודות בחסר, תעודות על מטבע, אופציות כיסוי תעודות מורכבות ותעודות איזון . ניתן להנפיק את כל סוגי התעודות באותה חברה. על מנת להנפיק תעודות סל נדרשת החברה המנפיקה לעמוד בכללי רישום מיוחדים הקובעים דרישות מינימום להון עצמי, ,ביטוח ודרוג.

 

קיימים תנאים בהם נדרש מדד לעמוד על מנת להוות נכס בסיס של תעודות סל. כמו כן, קיימים תנאים בהם נדרש לעמוד עורך מדד ותנאים בהם נדרש לעמוד מחשב מדד.
 
תעודות מדד
בישראל הושקו תעודות מדד (Exchange Traded Notes) כדי למלא את הדרישה למכשירים פיננסיים שיעקבו אחר מדדי מניות ,מדדי אג"ח ומדדים נוספים. תעודות מדד  הן תעודות המונפקות על ידי חברות שכל פעילותן מתמקדת בהנפקה ובניהול של מכשירים פיננסיים העוקבים אחרי מדדים.
 
תעודות מדד מאפשרות למשקיע בהן, להחזיק בעקיפין בכל המניות  או ניירות הערך הכלולים במדד על פי משקלן המדויק. ניתן להמיר את התעודה למניות הפיזיות או לחילופין לקבל את שוויין הכספי. במקום שהמשקיע ירכוש ישירות את סל ניירות הערך, מנהל התעודה עושה זאת עבורו.
תעודות בחסר

תעודות בחסר (Reverse Certificates) הן מכשיר פיננסי שביצועיו "הפוכים" לביצועי סל ניירות ערך המשמש כנכס בסיס. כלומר, ירידה במדד אחריו עוקבת התעודה מגדילה את ערכה וההיפך. בכך מאפשרות תעודות בחסר להרוויח בעת ירידת המדד, ולהפסיד כשהמדד עולה.
 
מכשיר זה יכול לשמש כתחליף למכירה בחסר ("שורט") של סל או  לכתיבת אופציית put, הנמצאת עמוק בתוך הכסף (ללא מינוף).

 

כלומר, מחיר תעודה בחסר בזמן המסחר יהיה ההפרש בין מחיר המימוש לבין מדד הסל בנקודות באותו הזמן. מחזיק התעודה יקבל את ההפרש בין מחיר המימוש לבין המחיר של מדד, המתייחס לסל של ניירות ערך.- אם יגיע מינוף התעודה ל-4, לפי שער הנעילה של נכס הבסיס, תבצע החברה פדיון מוקדם כפוי של התעודה  תעודות בחסר על מדד ת"א-35, למשל, יכולות להוות תחליף נוח למכירה בחסר של המניות הכלולות במדד.
בתעודות אלה המשקיע מקבל גם ריבית בגין הסכומים שמושקעים על ידי מנפיק התעודה בפקדון בבנק.

דוגמה – תעודה בחסר על מדד ת"א-35

  • הונפקה תעודה עם מחיר מימוש 1000
  • כאשר המדד יגיע לשער של 800 – יתבצע פדיון כפוי מוקדם 
 
 
במועד ההנפקה
לאחר שנה
מקרה 1 – ירידה במדד
מקרה 2 – עלייה במדד
מדד ת"א-35 (בנקודות)
600
550
700
מחיר תעודה בחסר
400
450
300
 

 

 

 

 

 

 

 

תעודת מדד סחורה
תעודת מדד סחורה (Commodity Certificates) היא תעודה העוקב אחר שווי נכס בסיס, שהינו סחורה, הנסחרת בבורסת סחורות. התעודה ניתנת להמרה בכל עת לשווי הכספי של הסחורה.
כיום, נסחרות בבורסה בתל-אביב תעודות מדד סחורה המאפשרות לעקוב, בין היתר, אחר מחירי הנפט, הזהב והכסף.
אופציות כיסוי

אופציות כיסוי (Covered Warrants), הן מוצר נוסף ממשפחת תעודות הסל. האופציות מקנות למשקיעים  בהן זכות "לרכוש"(אופציות call) או "למכור"(אופציות (put בעתיד את נכס הבסיס מהחברה המנפיקה, במחיר קבוע, כמפורט בתשקיף ההנפקה. האופציות מתאימות למשקיעים מוסדיים ופרטיים והן מאפשרות להיחשף למדד מסוים, תוך תשלום פרמיה בלבד, מבלי לרכוש את נכס הבסיס. האופציות מאפשרות גם לגדר סיכון: ליצור  הגנה על תיקי השקעות כנגד ירידות שערים. בנוסף, באמצעות אופציות כיסוי ניתן לבנות אסטרטגיות השקעה מתוחכמות. 
 
על פי כללי הבורסה ניתן להנפיק אופציות כיסוי על מדדים בינלאומיים (כגון S&P 500, נאסד"ק-100, דאו-ג'ונס וכו'), על סחורות ועל מטבעות. 
  
החברה המנפיקה את אופציות הכיסוי משמשת כיוצרת (כותבת) ואילו המשקיעים הפרטיים משמשים כקונים. המשקיעים אינם יכולים לכתוב אופציות (בשונה מאופציות מעו"ף, שהבורסה מנפיקה), ולכן אינם נדרשים להפקיד ביטחונות, שכן ההפסד שלהם מוגבל לגובה הפרמיה (המחיר בבורסה) ששילמו עבור האופציה.

תעודה על מטבע
תעודה על מטבע היא תעודת סל שמחירה נגזר מנכס בסיס שהינו מטבע. התעודה עוקבת אחר שערי המטבע ונושאת ריבית כקבוע בתשקיף ההנפקה. בבורסה נסחרות תעודות מטבע העוקבות אחר שקל, דולר, אירו, ליש"ט וכו'.
תעודות מורכבות
1.       תעודה העוקבת אחר מספר מדדים  - תעודת שילוב מדדים
המשקל של כל מדד נקבע מראש בתשקיף ההנפקה ולא ניתן לסטות או לשנות את הרכב המשקלות שנקבעו.
למשל, תעודה העוקבת אחר מדד ת"א-125(25%)  מדד האג"ח הלא צמודות (50%) ומדד האג"ח הצמוד  (25%).
 
2.       תעודות ממונפות  ותעודות ממונפות בחסר
באירופה נסחרות תעודות רבות מסוג זה ובחלק מהשווקים הן נקראות בשם Accelerated Tracker. למשל – תעודה המקנה חשיפה כפולה למדד מניות.  בתעודה ממונפת שנכס הבסיס הינו מדד ת"א 35, המינוף המירבי לא יעלה על פי 3 ובתעודה ממונפת בחסר שנכס הבסיס הינו מדד ת"א 35, המינוף המירבי לא יעלה על פי 2.
דוגמא: המשקיע רוכש תעודה בסכום של 100 ש"ח. המנפיק רוכש את הנכסים העוקבים אחר המדד עליו מבוססת התעודה, אך בסכום כפול, כלומר, ב-200 ש"ח, לאחר שלקח הלוואה בסכום של 100 ש"ח.
בעת ההמרה המשקיע זכאי לקבל את תשואת המדד בתקופה X 2, בניכוי הריבית ששולמה ע"י המנפיק בגין ההלוואה.
כלומר, החשיפה למדד כפולה והסיכון גדול יותר בהשוואה לתעודת מדד רגילה – אם שוק המניות עולה המשקיע זוכה בתשואה כפולה, לעומת זאת, אם השוק יורד גם ההפסד כפול.

 
3.       תעודת סל על נכס מתחלף
בתשקיף ההנפקה יקבעו עד 10 מדדים אפשריים. מנפיק התעודה יוכל לשנות את המדד, אחריו עוקבת התעודה, עד 4 פעמים בשנה ובהתראה מראש של 7 ימי מסחר.
רשימת המדדים תקבע מראש בתשקיף ולא ניתן יהיה להוסיף מדדים אחרים.
בתקופת ההודעה מראש לא תגבה ע"י המנפיק עמלת המרה, כך שאם עקב החלפת המדד, מחזיק התעודה יבקש למוכרה, ניתן יהיה לעשות זאת בעלויות מזעריות.
תעודת איזון בלונג ותעודת איזון בחסר
תעודת איזון הינה תעודה ממונפת, שבתנאי התעודה יקבעו מועדים קבועים בהם יבצע המנפיק קניה ו/או מכירה של ניירות ערך לשם שמירה על המינוף שנקבע בתנאי התעודה.  בתעודת איזון בלונג שנכס הבסיס הינו מדד ת"א 35, המינוף המירבי לא יעלה על פי 3 ובתעודת איזון  בחסר שנכס הבסיס הינו מדד ת"א 35, המינוף המירבי לא יעלה על פי 2.
לאתרים של מנפיקי מוצרי מדדים:
​​
קישורים נוספים
שוק הנגזרים
מדדים
קרנות נאמנות
פעולות