חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמוצריםמניותמניות בקליק
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מניות בקליק

ה"מוצר" המפורסם ביותר של הבורסה הוא המניה (Stock). מניה היא סוג של נייר ערך המהווה שטר בעלות על חלק מחברה ומקנה למחזיק בה מעמד של שותף בחברה. מעמד כל שותף בחברה מתחזק ככל שיש בידיו יותר מניות. מי שמחזיק יותר ממחצית המניות של חברה מכונה "בעל שליטה".

 

מניה מקנה זכות הצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות שהיא פורום חשוב של קבלת החלטות בחברה (כמו הכנסת). לבעל מניה יש גם זכות לקבל רווחים וזכויות אחרות הנקבעות בתקנון החברה. המניה מקנה למחזיק בה חלק בבעלות על נכסיה גם במקרה של פירוק.

 

כיום, מטעמי יעילות ונוחות, מנוהלת ההחזקה במניות וביתר ניירות הערך, במסלקת הבורסה באמצעות רישום ממוחשב בלבד, ללא צורך בתעודות פיזיות.

 

חברות מנפיקות את מניותיהן ומציעות אותן למכירה לציבור בבורסה תמורת כסף. זאת, על-מנת לממן את השקעותיהן ואת פעילותן העסקית כדי לגדול ולצמוח: להתרחב לשווקים חדשים, לפתח מוצרים חדשים, לקנות ציוד חדש, לגייס עובדים נוספים. החברות משתמשות גם בהלוואות מבנקים, במענקים ממשלתיים ובאמצעים עצמיים, אך כדי להתרחב באופן משמעותי, לרוב הן מגיעות לבורסה. 

 

בורסה לניירות ערך היא שוק מאורגן ומסודר, שבו נסחרות מניות של חברות ולצידן ניירות ערך (מוצרים) נוספים כגון איגרות חוב, כתבי אופציה, תעודות סל, אופציות וחוזים עתידיים. כמו בכל שוק אחר, גם בבורסה מתבצעות עסקאות בין קונים לבין מוכרים, המסכימים ביניהם על המחיר והכמות של המניות המחליפות ידיים.

השקעה במניות

כל אחד יכול לרכוש מניות של חברות או מוצרים אחרים בבורסה. משקיעים פרטיים משתמשים בחסכונותיהם להשקעה באפיקים שונים ולרכישת מניות, איגרות חוב, פקדונות בבנקים ומכשירי חיסכון אחרים. משקיעים מוסדיים, שהם גופים גדולים כמו קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, קופות גמל וחברות ביטוח, מנהלים כספים של חוסכים (או מבוטחים), פרטיים רבים, בין היתר בהשקעה בשוק המניות. הגופים המוסדיים משקיעים משאבים גדולים בניתוח המגמות בשוק המניות ובקבלת החלטות על החברות שבמניותיהם הם משקיעים.

מדדי מניות

מדדי מניות משקפים את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות נבחרות של מניות הנסחרות בבורסה. השינויים במדדים משקפים את התשואה למשקיעים בהם, ומודדים את תוצאות ההשקעות לטוב (רווח) ולרע (הפסד). לדוגמה, מדד ת"א-35 מודד את רמת המחירים הממוצעת של 35 המניות הגדולות ביותר בבורסה.

 

המדדים מרכזים עניין רב מצד ציבור המשקיעים, והבורסה באמצעות התקשורת מדווחת בזמן אמת על רמתם ועל השינויים בהם.

קישורים נוספים
הנפקה לציבור
רצף מניות והמירים
מדדים בקליק
מסלקת הבורסה
פעולות