חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתתקנון והנחיות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  תקנון והנחיות הבורסה

החוק מחייב את הבורסה, כתנאי לקבלת רישיון, להתקין תקנון. התקנון וכל שינוי בו טעונים אישור שר האוצר לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ואישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

הבורסה רשאית לקבוע הנחיות מכוח התקנון. ההנחיות וכל שינוי בהן טעון אישור רשות ניירות ערך.

 

הבורסה רשאית לקבוע הנחיות זמניות לשם בחינתם של נושאים בטרם ייקבעו כהוראות קבע בתקנון הבורסה. הנחיות זמניות טעונות אישור רשות ניירות ערך ומסירת הודעה לשר האוצר ולוועדת הכספים של הכנסת, הכל כקבוע בחוק ניירות ערך. תוקפן של הנחיות זמניות יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה, ואפשר להאריכן בשנה נוספת. בתום תקופה זו רשאית הבורסה לעגן בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו את הנושאים שהוסדרו בהנחיות הזמניות.

 

לפרטים נוספים, לחץ כאן.

פעולות