חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמסחר וסליקהסליקהשירות נש"ר
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  שירות נש"ר
מסלקת הבורסה מספקת שירותי סליקה ומשמורת לניירות ערך, שהונפקו בעיקר למשקיעים מוסדיים ואינם רשומים למסחר בבורסה (נש"ר - ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה). שירותי המסלקה הניתנים לנש"ר זהים לשירותי הסליקה הניתנים לניירות ערך הנסחרים בבורסה, למעט העובדה שסדרות הנש"ר אינן נסחרות בבורסה.
 
המסלקה מעבירה תשלומים שוטפים, כגון ריבית, דיבידנדים ופדיונות, מהחברה המנפיקה למחזיקי ניירות הערך באמצעות חברי המסלקה, מספקת שירותי שיערוך, ומטפלת בהפצת המידע לבעלי ניירות הערך. שירותים אלו מקלים על מזכירויות החברות.
 
שירות נש"ר מקל גם על הבנקים והברוקרים, חברי המסלקה, את הטיפול בניירות הערך שאינם רשומים למסחר. זאת, בשל ההיכרות עם תהליכי הסליקה בבורסה. לדוגמה, תשלום ריבית של אג"ח, שרשומה לשירות נש"ר, מתבצע באותו אופן כמו עבור אג"ח נסחרת. כמו כן, ניתן להעביר את נייר הערך ממשקיע אחד למשקיע שני באותו אופן בו מתבצעת העברה או עסקה מחוץ לבורסה באיגרת חוב נסחרת. כלומר, חברי המסלקה אינם צריכים להכשיר כוח אדם חדש או לרכוש ידע בנושא סליקת ניירות ערך שאינם רשומים למסחר.
 
מרבית ניירות הערך הרשומים לשירות נש"ר הינם סדרות של איגרות חוב. סדרה של נש"ר נרשמת במסלקה בכפוף לכך שתנאי ניירות הערך הינם "סטנדרטיים", ובאפשרות המסלקה לספק את שירותי הסליקה ללא צורך בסידורים תפעולים מיוחדים.
 
מרבית סדרות האג"ח שהונפקו למשקיעים מוסדיים בשנים האחרונות נרשמו לשירות נש"ר. השקת מערכת "רצף-מוסדיים" היוותה קפיצה נוספת בשירותים שמעניקה הבורסה עבור ניירות ערך אלו. המשקיעים המוסדיים הפועלים במערכת זו נהנים מביצוע העסקאות בזמן אמת וכן מסליקה אוטומטית במסלקת הבורסה, מאנונימיות, מעמלות מסחר נמוכות ומאמינות גבוהה, בדומה לאיגרות החוב הרשומות למסחר בבורסה.
קישורים נוספים
רצף-מוסדיים
רשימת ני"ע בשירות נש"ר
פעולות