חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמסחר וסליקהסליקהמסלקת הבורסהשירותי המסלקה
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מסלקת הבורסה
תוכן עניינים
 • דירוג המסלקה
 • שירותי סליקה
 • סליקת המסחר בבורסה ומחוצה לה
 • משמורת ניירות ערך
 • צד נגדי מרכזי (CCP)
 • סליקת עסקאות ריפו (Repo)
 • קרנות נאמנות
 • שירותי סליקה למניות דואליות
 • מתקן גיבוי
 • שירותים נוספים
 • מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מסלקת הבורסה) נוסדה בשנת 1966. המסלקה הינה חברה בת של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
  המסלקה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. מרבית חברי הבורסה הינם גם חברי המסלקה. חברי בורסה שאינם חברי מסלקה סולקים את פעילותם באמצעות חבר מסלקה. דירקטוריון מסלקת הבורסה מתמנה על ידי דירקטוריון הבורסה וכל החלטה לשינוי חוקי העזר של המסלקה חייבת לעבור אישור על ידי דירקטוריון הבורסה.
  • המסלקה משמשת כצד נגדי מרכזי (CCP – Central Counter Party), עבור עסקאות המסחר בניירות הערך המבוצעות בבורסה וכן לעסקאות המסחר ב-MTS.
  • המסלקה חברה בארגון CCP12 – Global Association of Central Counterparties.
  • למסלקה יש סטטוס QI  מה-IRS.
  לפרטים נוספים, חוקי העזר של המסלקה, חלק א', פרק ב' – חברות במסלקה .
  דירוג המסלקה
  חברת תומס מוריי עורכת סקרי סיכונים ומדרגת כ- 130 מסלקות וארגונים פיננסיים ברחבי העולם . בשנת 2008 ביצעה לראשונה חברת תומס מוריי  סקר סיכונים מקיף במסלקת הבורסה, שבעקבותיו דורגה המסלקה בדירוג A . בסקר נוסף שנערך במסלקה באוקטובר 2010  עלה דירוג המסלקה ל-A+ (יציב), אשר נותר ללא שינוי גם לאחר הסקר האחרון שבוצע בפברואר 2013.
  שירותי סליקה
  מסלקת הבורסה מספקת לשוק ההון, באמצעות חברי המסלקה, את השירותים הבאים:
  למועדי חופשות של מסלקת הבורסה, לחץ כאן.
  סליקת המסחר בבורסה ומחוצה לה
  המסלקה סולקת את כל העסקות המבוצעות בבורסה וב-MTS . כלומר, מעבירה  את ניירות הערך מהמוכר לקונה ואת התמורה הכספית מהקונה למוכר.
  על מנת להקטין את הסיכון של הקונים והמוכרים, המסלקה משמשת כצד נגדי מרכזי (CCP – Central Counter Party). בכך היא לוקחת את הסיכון שאחד מהצדדים לא ישלים את חלקו בעסקה.
  סליקת כל ניירות הערך ויחידות בקרנות נאמנות מתבצעת במסלקה  ביום 1+T (מלאי וכסף DVP). 

  לפרטים נוספים, ראה חוקי העזר של המסלקה, חלק ב', פרק ה'  פרק יח' ופרק יט' .

  הוראת תשלום רב צדדית
  תנועות כספיות בין יותר משני חברים המועברת ע"י המסלקה לסליקה כספית בשלושה חלונות זמן קבועים במערכת זה"ב.

  • חלון ראשון: 08:50 – 9:15  
  • חלון שני: 16:00 – 15:45 (ביום ו'/ערב חג 12:45 – 12:30, בחוה"מ פסח וסוכות 13:45- 14:00)
  • חלון שלישי: 18:00 – 17:45 (לא מתקיים בימי ו'/ערב חג/חוה"מ פסח וסוכות)
  כדי שהבנקים יוכלו לדאוג לנזילות בחלון הזמן, שולחת המסלקה למערכת זה"ב את נתוני הוראות התשלום הרב צדדיות, 15 דקות לפני פתיחת חלון הזמן. שליחה זו מותנית בקבלת התחייבות מהבנק בגין חיוב כספי של חמש"ב.

  לפרטים נוספים, ראה חוקי העזר של המסלקה, חלק ב', פרק ו' – סליקה כספית .
  משמורת ניירות ערך
  המשמורת של ניירות הערך במסלקה היא רישומית והיא מתבצעת ביעילות ובמהירות, בלי העברה פיזית של תעודות ניירות ערך בין הקונה והמוכר, וללא צורך בביצוע שינויים בספרי החברה.

  פעילות רישומית זו מתבצעת באופן הבא: 
  מנפיקת ניירות הערך מקצה אותם על שם אחת מחברות הרישומים Acrobat PDF File – חברות בבעלות מלאה של אחד מהבנקים שלהלן:
  • בנק לאומי לישראל בע"מ
  • בנק הפועלים בע"מ
  • בנק דיסקונט לישראל בע"מ
  • בנק מזרחי טפחות בע"מ
  בנוסף, בנק ישראל משמש כבנק מרכז עבור סדרות המק"מ ומשרד האוצר עבור איגרות החוב הממשלתיות.
  התעודה הפיזית או מכתב ההקצאה נשמרים בכספת של הבנק האם של חברת הרישומים.
  בספרי החברה לרישומים נרשמת מסלקת הבורסה כגוף שעבורו מוחזקים ניירות הערך.
  בספרי מסלקת הבורסה רשומים חברי המסלקה
  ספרי חברי הבורסה כוללים את שמות לקוחותיהם – שהם הבעלים האמיתיים של ניירות הערך.
  שירותי המשמורת של המסלקה כוללים בין היתר:
  העברת תשלומי ריבית, דיבידנד, ההטבה וכו' מהחברה המנפיקה למחזיקי ניירות הערך
  פעולות של החברות הבורסאיות אל מחזיקי ניירות הערך ולהפך – מימוש אופציות, מימוש זכויות וכו'. שרותי משמורת אלו ניתנים על ידי המסלקה באמצעות החברות לרישומים וחברי המסלקה.

  לפרטים נוספים , ראה חוקי העזר של המסלקה, חלק ב', פרק י' – ניירות ערך המירים .
  צד נגדי מרכזי (CCP)
  המסלקה משמשת כצד נגדי (CCP) לעסקאות בבורסה וב-MTS וכן להעברות קסטודיאן (בורסה).
  להבטחת פעילות סליקת העסקאות בבורסה, מנהלת המסלקה קרן סיכונים בה מופקדים כספי בטחונות של החברי המסלקה. עדכון הקרן מתבצע פעמיים בשנה. המסלקה אינה CCP  לעסקאות מסחר מחוץ לבורסה, העברות, העברות קסטודיאן (מחוץ לבורסה) ופעולות נוספות שאינן עסקאות מסחר בבורסה או ב-MTS.
   
  לפרטים נוספים, ראה חוקי העזר של המסלקה, חלק ב' לחוקי העזר פרק ז' – אחריות המסלקה לביצוע עסקאות או פעולות .
  לפרטים נוספים, ראה חוקי עזר של המסלקה חלק א' פרק ג' – קרן הסיכונים של המסלקה .
  סליקת עסקאות ריפו (Repo)
  המסחר בריפו מתבצע במערכת המסחר של MTS ישראל.
  בעת קבלת עסקת ריפו במסלקה,תיסלק הרגל הראשונה שלה בסבב הסליקה הראשון ביום העסקים הראשון לאחר היום בו התקבלה במסלקה ואילו הרגל השנייה תיסלק בסבב הסליקה הראשון ביום שנקבע בעסקת הריפו לביצוע הסליקה של הרגל השנייה, ובלבד שהינו יום עסקים.
   
  לפרטים נוספים, ראה חוקי העזר של המסלקה, חלק ב', פרקים יט'1 עד יט' 4 .
  קרנות נאמנות
  העברת פקודות יצירה ופדיון של יחידות קרנות הנאמנות, ומתן שירותי משמורת ליחידות של קרנות הנאמנות.
   
  לפרטים נוספים על שירותים לקרנות נאמנות.
  לפרטים נוספים, ראה חוקי העזר של המסלקה, חלק ב' – פרק יב' – קרנות נאמנות .
  שירותי סליקה למניות דואליות
  מסלקת הבורסה חברה ב-DTCC בארה"ב שהיא המסלקה הגדולה בעולם.
  חשבון ה-DTCC משמש לצורך העברת רישומי מלאי של מניות סליקה דואליות בין ישראל לארה"ב Acrobat PDF File (במקום להעביר תעודות פיזיות של מניות בין ישראל וארה"ב).
  מתקן גיבוי
  המסלקה (שהינה חברה בת של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ) הקימה מערך גיבוי משוכלל למערכות המחשוב, התקשורת והחשמל של מערכת רצף לשדרוג השרידות של מערכות המחשב והתקשורת (Continuity Plan Business), בין היתר הוקם מתקן "גיבוי חם" (DRP) מרכזי הממוקם באתר מרוחק מתל-אביב, בו ניתן לנהל מסחר וסליקה במידה שלא ניתן לבצעם בבנין הבורסה.
  הבורסה, השלימה בשנים האחרונות הקמת רשת תקשורת אלחוטית, הראשונה מסוגה בישראל, המקשרת את הבורסה עם הבנקים והברוקרים, חברי הבורסה. מטרת הרשת, היא להחליף את התקשורת הקווית עם חברי הבורסה, במקרה של תקלה או השבתה.
  האתר נבדק פעמיים בשנה בשיתוף פעולה מלא עם חברי המסלקה על מנת להבטיח את פעילות השרידות של מערכות המחשב והתקשורת.
  לכל חברי המסלקה קיים קשר ישיר ופעיל לאתר הגיבוי.
  שירותים נוספים
  המסלקה מציעה שירותים נוספים כגון: 

  קישורים נוספים
  חברי מסלקת הבורסה
  מסלקת מעו"ף
  קרן סיכונים
  פעולות