חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמסחר וסליקהמסחרני"ע דלי סחירות
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  ניירות ערך דלי סחירות

רשימת ניירות ערך דלי סחירות הוקמה במטרה לצמצם את אפשרויות המניפולציה בני"ע אלו. זאת, בהתאם להמלצות "הוועדה לבחינת האפשרויות למזעור תרמיות בשוק ההון", שהוקמה על ידי רשות ניירות ערך בשיתוף הבורסה.

 

ניירות הערך שייכללו ברשימה ייסחרו במסחר רב צדדי פעמיים ביום, בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיומו (מסחר הנעילה), ולא ייסחרו במסחר הדו צדדי – הרציף.

1. עדכון הרכב רשימת ניירות הערך דלי הסחירות

א.    רשימת ניירות הערך דלי הסחירות מתעדכנת פעמיים בשנה, על בסיס סחירות ניירות הערך ב-6 החודשים שקדמו למועדים הקובעים לעדכון הרשימה. המועדים הקובעים הם  30 ביוני ו-31 בדצמבר מדי שנה. עדכון הרשימה בפועל ייעשה במועד עדכון מאגרי המדדים (ביום חמישי הראשון בחודשים אוגוסט ופברואר בהתאמה).

 

ב.    נייר ערך ייכנס לרשימת דלי הסחירות אם יתקיימו בו ארבעת התנאים המצטברים שלהלן:

1)     חציון מחזור המסחר היומי ב-6 החודשים כאמור היה נמוך מ-2,000 ₪
2)     מחזור המסחר היומי ב-6 החודשים כאמור היה נמוך מ-20,000 ₪
3)     נייר הערך נסחר בבורסה יותר מ-6 חודשים כאמור
4)     נייר הערך לא היה בהשעיית מסחר רצופה במשך 6 חודשים כאמור
  

ג.    נייר ערך יצא מרשימת דלי הסחירות באחד ממועדי העדכון שמצוינים לעיל אם יתקיימו בו אחד מהתנאים הבאים במועד הקובע:
1)     חציון מחזור המסחר היומי ב-6 החודשים כאמור היה גבוה מ-2,000 ₪
2)     מחזור המסחר היומי ב-6 החודשים כאמור היה גבוה מ-20,000 ₪
3)     נייר הערך היה בהשעיית מסחר רצופה במשך 6 חודשים כאמור, או יותר

ד.     סמוך לאחר המועד הקובע, תפרסם הבורסה רשימה של ניירות ערך העומדים להיכנס לרשימת דלי הסחירות ורשימת ניירות ערך העומדים לצאת מן הרשימה ("רשימות המועמדים").

נייר ערך שנמצא ברשימת המועמדים לא ייכלל ברשימת דלי הסחירות בסופו של דבר אם מתקיימים בו אחד או יותר מהמצבים שלהן:

1)     בנייר הערך מתקיימת עשיית שוק

2)     נייר הערך כלול ברשימת השימור

3)     המניה נכללת בתמר

  

ה.     כתבי אופציה למניה שתיכלל ברשימת דלי הסחירות, ייכללו אף הם ברשימה.

 

ו.    ניירות ערך יכולים להיכנס ולצאת מהרשימה גם במועדים שונים ממועדי העדכון שפורטו לעיל.
אם, למשל, נייר ערך אמור להיכלל ברשימת דלי הסחירות, אך לא נכלל בה בסופו של דבר משום שמתקיימת בו עשיית שוק – הוא ייכלל ברשימה במקרה שעשיית השוק בו תיפסק, וזאת מיד עם הפסקת עשיית השוק בו. וההיפך – נייר ערך שנכלל ברשימת דלי הסחירות ייצא ממנה מיד עם מינוי של עושה שוק בו.

לנתוני מסחר בניירות ערך דלי סחירות, לחצו כאן.

2. שיטת המסחר בניירות הערך שברשימת דלי הסחירות

א.    בניירות הערך שברשימת דלי הסחירות לא יתקיים מסחר רציף והם ייסחרו בשני מכרזים רב צדדיים – בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיום יום המסחר (מסחר הנעילה).

 

ב.    בכל יום יפתח המסחר בניירות הערך שברשימה, כמו בכל ניירות הערך, ויתקיים בהם שלב טרום פתיחה ומסחר פתיחה. מיד עם השלמת מסחר הפתיחה יעברו ניירות הערך ישירות לשלב "טרום הנעילה", ולא לשלב הרציף. שלב זה יימשך לאורך היום כולו, בזמן ששאר ניירות הערך ייסחרו בשלב הרציף, והוא יסתיים בזמן שהשוק כולו יעבור למסחר הנעילה. 
פעולות