חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמסחר וסליקהמסחרעושי שוק
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  שאלות ותשובות
תוכן עניינים
 • מהו עושה שוק?
 • מדוע עשיית שוק כדאית לחברה?
 • מי יכול להיות עושה שוק?
 • כיצד פועל עושה השוק?
 • כיצד ממונה עושה שוק?
 • מיהן החברות שמינו עושי שוק?
 • מהו עושה שוק?

  עושה שוק בניירות ערך הוא חבר בורסה המעביר פקודות קנייה ומכירה (מצטט) במהלך המסחר בבורסה במרווח (SPREAD) ובכמויות שנקבעו על ידי הבורסה. בכך מספק עושה השוק נזילות בנייר הערך בו הוא פועל, ומאפשר למשקיעים לקנות או למכור את ניירות הערך של החברה בכל עת. עושה שוק בנגזרים הנסחרים בבורסה יכול להיות גוף פיננסי בעל רמת פעילות מינימלית בתחום.

  מדוע עשיית שוק כדאית לחברה?

  עושה השוק מגדיל את הנזילות והסחירות בניירות הערך של החברה, ומחקרים שנעשו בעולם וגם בארץ הוכיחו כי הגדלת הסחירות בניירות ערך מעלה את מחיריהם.

  מי יכול להיות עושה שוק?
  עושה השוק יכול להיות חבר בורסה או חברה בשליטת חבר בורסה, ובלבד שעושה השוק או בעלי השליטה בו אינם בעלי השליטה בחברה.
  כיצד פועל עושה השוק?

  עושה השוק מגיש במהלך המסחר בבורסה פקודות קנייה ומכירה שהמרווח ביניהן אינו עולה על שיעור שנקבע על ידי הבורסה, ובכמות שאינה נמוכה מזו שנקבעה. הפקודות מוגשות בשלב הפתיחה וב-80% לפחות מזמן המסחר הרציף.  לכל קבוצת ניירות ערך או לכל נגזר נקבעים כללי סף מתאימים.

   

  לדוגמה: במניות הנכללות במדד ת"א-75 – על עושה השוק להגיש פקודות קנייה ומכירה בתמורה כספית של 6,000 ש"ח ומרווח של עד 3%.

  במניות הנכללות במדד יתר ת"א – על עושה השוק להגיש פקודות קנייה ומכירה בתמורה כספית של 3,000 ש"ח ומרווח של עד 5%.

  בתחום הנגזרים – על עושה השוק לצטט פקודות קנייה ומכירה במרבית מסדרות הנגזרים שמחירי המימוש שלהן "סביב הכסף".

  כיצד ממונה עושה שוק?

  חברה יכולה להתקשר עם כל חבר בורסה ולמנות אותו כעושה שוק בניירות הערך שלה. החברה ועושה השוק מסכמים ביניהם את תנאי ההתקשרות לרבות תשלום של החברה לעושה השוק. לאחר הסיכום עם החברה פונה עושה השוק לבורסה על מנת לקבל אישור לפעולה כעושה שוק.

   

  עושי השוק בנגזרים ממונים על ידי הבורסה, והתגמול לעושי שוק שיעמדו בהתחייבויותיהם קבוע בכללי הבורסה. התגמול כולל תשלום קבוע, ובנוסף תשלום עבור כל אופציה שנסחרה בעסקה שעושה השוק יהיה צד לה, מעבר למינימום מסוים. בנוסף, פטורים עושי השוק מעמלות מסחר וסליקה אשר נגבות מהפעילים האחרים בשוק.

  מיהן החברות שמינו עושי שוק?

  חברות רבות מינו עושה שוק לניירות הערך שלהן. עשיית השוק נעשית ברובה במניות, אולם חלק מהחברות מינו עושי שוק גם לאג"ח שהנפיקו . רוב המניות שבהן מתבצעת עשיית שוק כלולות במדד יתר, ובכלל זה גם במדדי יתר 50 ויתר ת"א, ורק מיעוטן כלולות במדד ת"א-75. לרשימת ניירות הערך בהם יש עשיית שוק

   

  בסה"כ פועלים בבורסה 3 עושי שוק במסחר במניות ובאג"ח תאגידיות: איי.בי.איי., הראל וכלל פיננסים בטוחה. לרשימת עושי השוק בבורסה בתל-אביב

  קישורים נוספים
  עושי שוק
  פעולות