חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמסחר וסליקהמסחררצף-מניות והמיריםתמצית הכללים ושלבי המסחר
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  שלב המסחר הרציף
תוכן עניינים
 • 1. הטיפול בפקודות שהוגשו בשלב המסחר הרציף
 • 2. ספר הפקודות ותהליך הפגשת הפקודות
 • 3. פרמטרים לשלב המסחר הרציף
 • בשלב זה מתקיים מסחר דו-צדדי, רציף וסימולטני וכל עסקה מתבצעת בשער שנקבע בהפגשת פקודת קנייה ופקודת מכירה, כמפורט להלן:

  1. הטיפול בפקודות שהוגשו בשלב המסחר הרציף
  • כל פקודה חדשה הנקלטת ברצף ונמצאת תקינה נבדקת, בהגיע תורה, אל מול הפקודות שבספר במטרה להפגישה עם פקודה/ות נגדית/ות מתאימה/ות.

   

  • ניתן לבטל או לעדכן פקודה כל עוד לא הופגשה במלואה עם פקודה/ות נגדית/ות. הביטול/העדכון יחול על הכמות שעדיין לא הופגשה בלבד.

   

  • שינוי פקודה אפשרי רק אם הכמות בפקודה המתקנת בתוספת הכמות שבוצעה מהפקודה המקורית, אם בוצעה, שווה לפחות לגודל מזערי של פקודה לשלב המסחר הרציף.

   

  • כל שינוי פקודה גורר ביטול הפקודה המקורית והחלפתה בפקודה מתקנת חדשה. לפקודה המתקנת מוקצה, במערכת המסחר ברצף מספר פקודה חדש, ועדיפותה נקבעת לפי הגבלת השער בפקודה המתקנת ומועד ביצוע השינוי.

   

   שינוי בכמות הפקודה הנובע מביצוע חלקי שלה אינו גורר שינוי בעדיפות הביצוע של החלק שלא בוצע מאותה פקודה.

   

  2. ספר הפקודות ותהליך הפגשת הפקודות

  ספר הפקודות בשלב הרציף הוא "רשימה" של כל הפקודות שהתקבלו, אך טרם הופגשו עם פקודות נגדיות, ולכן טרם יצרו עסקה. התור של הפקודות מנוהל על פי עדיפות מחיר ואח"כ לפי עדיפות זמן.

   

  כל פקודה תקינה חדשה נבדקת, בהגיע תורה, מול הפקודות שבספר, במטרה להפגישה עם פקודות נגדיות מתאימות. ייתכן שפקודה חדשה תופגש עם פקודה אחת או יותר שבספר.

   

  פקודת קנייה מופגשת עם פקודות מכירה בהגבלת שער נמוכה או שווה להגבלת השער בפקודת הקנייה, החל מפקודת המכירה בהגבלת שער הנמוכה ביותר ועד לפקודת מכירה בהגבלת שער שווה להגבלת השער בפקודת הקנייה, או עד למילוי הכמות המבוקשת בפקודת הקנייה, או עד לסיום סריקת פקודות המכירה בספר.

   

  הפגשה בין שתי פקודות יוצרת עסקה, בשער הזהה להגבלת השער של הפקודה שבספר.

   

  פקודה מהספר שהופגשה במלואה נמחקת ממנו ונרשמת במאגר העסקאות. אם לא ניתן להפגיש את הפקודה החדשה, כולה או חלקה, עם פקודה או פקודות שבספר, הפקודה או החלק שלא בוצע, נרשמים בספר הפקודות.

   

  אם כתוצאה מהפגשת הפקודה החדשה עם פקודה מהספר נותרה שארית לפקודה מהספר, החלק שלא בוצע נשאר בספר הפקודות תוך שמירה על עדיפות הפקודה המקורית.

  3. פרמטרים לשלב המסחר הרציף

  א. גודל מזערי של פקודה

   

  גודל מזערי של פקודה לשלב המסחר הרציף, במניות ובאג"ח להמרה:

   

  • במניות ת"א-35 - כמות מניות בשווי כספי של 5,000 ₪.

   

  • בשאר המניות ובאג"ח להמרה - כמות ניירות ערך בשווי כספי של 2,000 ₪.

   

  • גודל מזערי של פקודה בכתבי אופציה הוא כמות כתבי אופציה השווה לכמות המניות בגודל מזערי של פקודה של נכס הבסיס, מחולקת ביחס המימוש.

   

  פקודות המוגשות למסחר הרציף אינן חייבות להיות כפולות כמות של גודל מזערי של פקודה, אלא כל כמות שווה או גדולה ממנו (Mixed Lot).

   

  בשלב המסחר הרציף נסחרות גם פקודות בשווי כספי נמוך יותר שעברו משלב הפתיחה או "שאריות" מפקודות גדולות יותר שלא הופגשו במלואן.

   

   

  ב. תנודת שער מרבית

   

  תנודת השער המרבית בשלב המסחר הרציף היא בלתי מוגבלת.

   

   

  ג. פקודות שוק

   

  הפגשת פקודות "שוק" (MKT) דומה להפגשת פקודות "שער" (LMT). אם פקודת "שוק" (MKT) לא נפגשה או שנותרה שארית שלא נפגשה, נרשמת הפקודה או השארית בספר הפקודות כפקודת "שער" (LMT) בהגבלת שער השווה לשער העסקה האחרונה.

   

  במהלך ביצוע העסקאות יש חשיבות למועד הגשת הפקודות לעניין קביעת שער העסקה. שער עסקה נקבע בהתאם להגבלת השער של הפקודה שבספר. דהיינו, אם בספר רשומה פקודת מכירה, הרי שכל פקודת קנייה נגדית המוגשת לרצף, בין אם פקודת "שוק" (MKT) ובין אם פקודת "שער" (LMT), בהגבלת שער גבוהה או שווה להגבלת השער בפקודת המכירה שבספר, מבוצעת בשער השווה להגבלת השער של פקודת המכירה שבספר. לפיכך ייתכן שבמצבים מסוימים, אותן פקודות המוגשות בסדר שונה, תקבענה עסקאות בשערים שונים.

   

   

  ד. הטיפול בפקודות שלא בוצעו בשלב המסחר הרציף

   

  בתום שלב המסחר הרציף עוברות כל הפקודות שלא בוצעו, לשלב מסחר טרום הנעילה.

   

  פעולות
   
    
   
   
    עמוד קודם     עמוד הבא