חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמסחר וסליקהמסחררצף-מניות והמיריםתמצית הכללים ושלבי המסחר
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  שלב מסחר הפתיחה
תוכן עניינים
 • 1. חישוב שער ומחזור הפתיחה
 • 2. עדיפות ביצוע הפקודות
 • 3. הקצאת פקודות בשלב מסחר הפתיחה
 • 4. הטיפול בפקודות במהלך מסחר הפתיחה
 • 5. הטיפול בפקודות שלא בוצעו, כולן או חלקן
 • בשלב מסחר הפתיחה מתבצע, בכל נייר ערך בנפרד, מסחר רב צדדי, ובסופו נקבע לכל נייר מחיר (שער הפתיחה). על פי שער הפתיחה מבוצעות עסקאות הנובעות מפקודות שהוגשו בשלב טרום הפתיחה. שלב מסחר זה אורך שניות ספורות.

  1. חישוב שער ומחזור הפתיחה

  חישוב שער ומחזור הפתיחה נערך, בזה אחר זה, לכל אחד מניירות הערך בנפרד. סדר ניירות הערך לעניין חישוב שער הפתיחה, הוא אקראי ומשתנה מידי יום.

   

  בקביעת שער ומחזור הפתיחה משתתפות כל הפקודות שהוגשו עד תחילת מסחר  הפתיחה בנייר הערך, והוא נקבע כלהלן:

   

  • שער הפתיחה בנייר ערך נקבע כשער בו נחתכות עקומות ההיצע המצטבר והביקוש המצטבר ואשר בו מושג המחזור הגדול ביותר. 
  • אם המחזור הגדול ביותר הושג במספר שערים, נקבע שער הפתיחה כשער הקרוב ביותר לשער הבסיס, ללא התחשבות במגמה. 
  • אם לא הוגשה כל פקודה לנייר הערך, נקבע שער הפתיחה כשער הבסיס, ומחזור הפתיחה הוא 0. 
  • אם הפקודות שהוגשו הן ביקוש בלבד או היצע בלבד, נקבע שער הפתיחה כשער הבסיס, ומחזור הפתיחה הוא 0.
  • אם הוגשו פקודות ביקוש והיצע, אולם לא נמצא שער בו מתקיים מפגש בין הפקודות, נקבע שער פתיחה כשער הבסיס ומחזור הפתיחה הוא 0.
  2. עדיפות ביצוע הפקודות

  עדיפות הפקודה נקבעת לפי הגבלת השער (עדיפות ראשונה) וזמן קבלת הפקודה ברצף (עדיפות שניה), כמפורט להלן:

  • פקודות קנייה המוגבלות בשער גבוה עדיפות על פקודות קנייה המוגבלות בשער נמוך יותר. 
  • פקודות מכירה המוגבלות בשער נמוך עדיפות על פקודות מכירה המוגבלות בשער גבוה יותר. 
  • לפקודות באותה הגבלת שער ניתנת עדיפות לפי סדר קבלתן ברצף.

  במהלך מסחר הפתיחה מוקצות הפקודות במלואן, בזו אחר זו, על פי עדיפותן. ייתכן שהפקודה האחרונה שתתבצע, תוקצה באופן חלקי בלבד.

  3. הקצאת פקודות בשלב מסחר הפתיחה

  לאחר חישוב שער הפתיחה לנייר הערך, מוקצות כל הפקודות הניתנות לביצוע בשער זה. פקודות שיכולות להתבצע במסחר הפתיחה הן פקודות מכירה עם הגבלת שער נמוכה משער הפתיחה או שווה לו, ופקודות קנייה עם הגבלת שער גבוהה משער הפתיחה או שווה לו.

  בשל סדר עדיפות הפקודות, ייתכן מצב בו לא יהיה ביצוע לפקודות קנייה אף אם הגבלת השער שלה גבוהה משער הפתיחה, או לפקודות מכירה בהגבלת שער נמוכה משער הפתיחה שנקבע.

  4. הטיפול בפקודות במהלך מסחר הפתיחה

  במהלך מסחר הפתיחה בנייר ערך מסוים, לא ניתן להוסיף, לעדכן או לבטל פקודות לנייר זה.

  5. הטיפול בפקודות שלא בוצעו, כולן או חלקן

  אם פקודות מסוג "שער" (LMT) לא בוצעו או בוצעו בחלקן בשלב מסחר הפתיחה, השארית שלא בוצעה עוברת אוטומטית לשלב המסחר הרציף, כפקודת "שער" (LMT) בהגבלת השער המקורית ובעדיפות הזמן המקורית.

   

  אם פקודות מסוג "שער למסחר הפתיחה" (LMO) לא בוצעו או בוצעו בחלקן בשלב מסחר הפתיחה, היתרה שלא בוצעה מתבטלת ונמחקת מהספר.

  פעולות
   
    
   
   
    עמוד קודם     עמוד הבא