חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמסחר וסליקהמסחררצף-מניות והמיריםתמצית הכללים ושלבי המסחר
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  שלב טרום הנעילה
תוכן עניינים
 • 1. טיפול בפקודות שהוגשו לשלב טרום הנעילה
 • 2. פרמטרים לשלב טרום הנעילה
 • 3. חישוב ופרסום שער ומחזור תיאורטי לניירות ערך
 • 4. מדדים
 • בשלב זה מוזרמות למחשב המסחר בבורסה, פקודות לקנייה ולמכירה של ניירות ערך, אולם לא מתבצעות עסקאות. פקודות אלו מצטרפות לפקודות שהוגשו בשלבי מסחר קודמים אולם טרם בוצעו. שלב מסחר זה אורך בין 9 ל- 11 דקות.

  1. טיפול בפקודות שהוגשו לשלב טרום הנעילה

  עם הגעת הפקודה לרצף, נבדקת תקינותה. פקודות שגויות ופקודות שאינן מתאימות לשלב המסחר הנוכחי נדחות והודעה על כך נשלחת למגישן.על כל פקודה תקינה נשלח אישור למגיש, והיא נרשמת ב"ספר הפקודות" לפי עדיפותה.

   

  ניתן להגיש רק פקודות מסוג שער (LMT) ופקודות קרחון (ICE). פקודות מסוג שונה תדחנה, והודעה על כך תשלח לחבר שהגישן.

   

  עדכון פקודה גורר ביטול הפקודה המקורית והחלפתה בפקודה חדשה. לפקודה החדשה מוקצה מספר חדש, ועדיפותה נקבעת לפי הגבלת השער בפקודה המתקנת ולפי מועד ביצוע העדכון.

  2. פרמטרים לשלב טרום הנעילה
  • גודל מזערי של פקודה  – יחידת המסחר המזערית בניירות ערך בבורסה:
  •  במניות - מניה אחת
  •  בכתבי אופציה - יחידת מסחר אחת של כתב אופציה
  • באג"ח, במק"מ ובאג"ח להמרה - 1 שקל חדש ערך נקוב
  • תנודת שער מרבית – תנודת השער המרבית בשלב טרום הנעילה היא בלתי מוגבלת.
  3. חישוב ופרסום שער ומחזור תיאורטי לניירות ערך

  במהלך שלב טרום הנעילה מתפרסמים, לכל נייר ערך בנפרד, השער והמחזור שהיו נקבעים אילו מסחר הנעילה וחישוב שער הנעילה היו מבוצעים ברגע החישוב (להלן: "שער מסחר הנעילה התיאורטי" ו"מחזור מסחר הנעילה התיאורטי").

   

  המערכת מחשבת מחדש לכל נייר ערך את השער ואת מחזור מסחר הנעילה התיאורטי, לאחר כל פקודה חדשה שמתקבלת בבורסה וכן לאחר כל ביטול או עדכון פקודה.

  4. מדדים

  במהלך שלב טרום הנעילה לא מתפרסמים מדדים תיאורטיים (מדד המבוסס על השערים התיאורטיים של המניות הכלולות במדד), זאת בניגוד לשלב טרום הפתיחה בו מתפרסם מדד פתיחה תיאורטי.

  • מדד רציף אחרון מתפרסם לפני תחילת שלב טרום הנעילה
  • מדד הנעילה מפורסם בתום שלב מסחר הנעילה
  פעולות