חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתמסחר וסליקהמסחררצף-מניות והמיריםתמצית הכללים ושלבי המסחר
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  שלב טרום הפתיחה
תוכן עניינים
 • 1. טיפול בפקודות שהוגשו בשלב טרום הפתיחה
 • 2. פרמטרים לשלב טרום הפתיחה
 • 3. חישוב ופרסום שער ומחזור פתיחה תיאורטי
 • בשלב זה מוזרמות למחשב המסחר בבורסה, פקודות לקנייה ולמכירה של ניירות ערך, אולם לא מתבצעות עסקאות.

  1. טיפול בפקודות שהוגשו בשלב טרום הפתיחה

  עם הגעת הפקודה לרצף, נבדקת תקינותה. פקודות שגויות ופקודות שאינן מתאימות לשלב המסחר הנוכחי נדחות והודעה על כך נשלחת למגישן.

   

  על כל פקודה תקינה נשלח אישור למגיש, והיא נרשמת ב"ספר הפקודות"  לפי עדיפותה. ספר הפקודות הוא "רשימה" של כל הפקודות שהתקבלו, אך טרם הופגשו עם פקודות נגדיות ולכן טרם יצרו עסקה.

   

  כל פקודה ניתנת לשינוי או לביטול כל עוד לא החל מסחר הפתיחה והיא לא בוצעה.  עדכון פקודה גורר ביטול הפקודה המקורית והחלפתה בפקודה חדשה. לפקודה החדשה מוקצה מספר חדש, ועדיפותה נקבעת לפי הגבלת השער בפקודה המתקנת ולפי מועד ביצוע העדכון.

  2. פרמטרים לשלב טרום הפתיחה
  • גודל מזערי של פקודה –  יחידת המסחר המזערית בניירות ערך בבורסה: במניות - מניה אחת, בכתבי אופציה - יחידת מסחר אחת של כתב אופציה, ובאג"ח להמרה - 1 שקל חדש ערך נקוב.  
  3. חישוב ופרסום שער ומחזור פתיחה תיאורטי

  החל מהשעה 9:10 מתפרסמים, לכל נייר ערך בנפרד, השער והמחזור שהיו נקבעים אילו מסחר הפתיחה וחישוב שער הפתיחה היו מבוצעים ברגע החישוב (להלן: "שער פתיחה תיאורטי" ו"מחזור פתיחה תיאורטי").

   

  המערכת מחשבת מחדש לכל נייר ערך את שער הפתיחה התיאורטי ואת מחזור הפתיחה התיאורטי, לאחר כל פקודה חדשה שמתקבלת בבורסה וכן לאחר כל ביטול או עדכון פקודה.

   

  השער התיאורטי מחושב במתכונת זהה למתכונת חישוב שער הפתיחה.

   

  בשלב זה מתפרסמים המדדים התיאורטיים מדי 15 שניות. המדדים מחושבים לפי השערים התיאורטיים של ניירות הערך הנכללים במדד.

  פעולות
   
    
   
   
    עמוד קודם     עמוד הבא