חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתאודות הבורסההבורסה בקליק
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  הבורסה בקליק

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ממלאת תפקיד מרכזי במשק הישראלי ויש לה תרומה חשובה לצמיחתו. הבורסה היא "המגרש הביתי" של מגייסי ההון בישראל: חברות ישראליות רבות מסתייעות בבורסה למימון השקעותיהן ופעילותן העסקית והממשלה נעזרת בבורסה למכירת מניות לציבור במסגרת ההפרטה. הבורסה היא גם "המגרש הביתי" של ציבור המשקיעים ותעשיית ניירות הערך בישראל. עבור המשקיעים , הבורסה היא זירת מסחר וירטואלית, משוכללת, לקנייה ולמכירה של ניירות ערך.

 

המסחר בניירות ערך בארץ ישראל החל בשנות ה-30 והוסדר במסגרת "לשכת החליפין לניירות ערך", שהקים בנק אנגלו פלסטינה (לימים בנק לאומי לישראל) בשנת 1935. לאחר קום המדינה גבר הצורך למסד את המסחר בניירות ערך, ובספטמבר 1953 התאגדו הבנקים והברוקרים והקימו את הבורסה. מאז שנות ה-90 הבורסה מתאימה את עצמה לסטנדרטים המקובלים בבורסות המתקדמות בעולם. כיום מתנהל המסחר ללא זירות מסחר פיזיות, אלא רק באמצעות מערכת ממוחשבת בשם "רצף", המאפשרת להעביר פקודות קנייה ומכירה באופן רציף בזמן אמת, ובה נסחרים כל סוגי ניירות הערך: מניות, המירים, איגרות חוב קונצרניות וממשלתיות, מילווה קצר מועד (מק"מ), תעודות סל, תעודות בחסר וכן אופציות וחוזים עתידיים.

שירותים מתקדמים לשוק ההון

בשנות ה-90 הפכה הבורסה לארגון מודרני, שעיקר עיסוקו באישור הנפקת סוגים שונים של ניירות ערך ובהספקת שירותי טכנולוגיה מתקדמים למסחר בהם ולסליקתם. זאת, במקביל להפצת נתוני המסחר בזמן אמת.

 

בנוסף לשירותי מסחר וסליקה של ניירות ערך בישראל מספקת הבורסה, בין היתר, את השירותים הבאים:

 • מסחר וסליקה בניירות ערך שהונפקו ללא תשקיף למשקיעים מוסדיים (לא לציבור).
 • מניות דואליות – שירותי סליקה והעברת תשלומים למחזיקי מניות דואליות בחו"ל בשיתוף עם ה-DTCC (מסלקת ניירות הערך הגדולה בארה"ב). 
 • אתר מאי"ה – הפצת הודעות החברות הנסחרות דרך אתר מאי"ה (מערכת אינטרנט להודעות החברות–maya.tase.co.il) והודעות בורסה.  
 • אתר הבורסה – באתר הבורסה ניתן למצוא מידע שוטף על המסחר בבורסה, וכן סקירות, מחקרים ולוחות נתונים בנושאים הקשורים למסחר ולשוק ההון.
מבנה הבורסה

הבורסה היא חברה מוגבלת בערבות, שבעליה, המכונים "חברי בורסה", הם בנקים וחברים שאינם בנקים, שבאמצעותם יכול כל משקיע לסחור בבורסה. מבנה הבורסה ופעילותה הם בעלי אופי של קואופרטיב ומוסדרים בחוק ניירות ערך (1968), ורשות ניירות ערך היא הזרוע השלטונית הישירה המפקחת על פעילותה.

 

מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף הינן חברות בנות של הבורסה. 

דירקטוריון הבורסה
דירקטוריון הבורסה מורכב מ-16 דירקטורים:
 • חמישה דירקטורים – חיצונים (מקרב הציבור).
 • דירקטור מבנק ישראל – מתמנה ע"י נגיד בנק ישראל.
 • דירקטור ממשרד האוצר – מתמנה ע"י שר האוצר.
 • שבעה נציגים של חברי הבורסה.
 • יושב-ראש הדירקטוריון ומנכ"ל הבורסה, המקיימים תנאי כשירות לכהונת דירקטור חיצון.
הנהלת הבורסה
בהנהלת הבורסה חברים המנכ"ל ומנהלי המחלקות בבורסה:  
 • מחלקת טכנולוגיות מידע ותפעול – פיתוח והפעלה של מערכות מסחר, סליקה, תקשורת, שליטה ובקרה.
 • המחלקה הכלכלית – הנפקות (רישום למסחר); דיווחי החברות; מחקר.
 • מחלקת מסחר, הנגזרים ומדדים – שיטות מסחר, מעו"ף.
 • מחלקת הסליקה – מסלקת הבורסה.
 • מחלקת חברים ופיקוח – פיקוח ורישוי חברי הבורסה.
 • המחלקה המשפטית – ייעוץ משפטי.
 • מחלקת ניהול סיכונים
 • מחלקת המינהל – כספים; מינהל ומשק.
 • מחלקת משאבי אנוש
 • מחלקת שיווק ומכירות

 

 

מזכירות החברה
מזכירות החברה - מרכזת את עבודת דירקטוריון הבורסה ומסלקות הבורסה.​

הבורסה מכסה את ההוצאות הכרוכות בהפעלת המסחר, הסליקה ופעולותיה האחרות באמצעות גביית עמלות, בעיקר מחברי הבורסה (בעבור כל קנייה, מכירה או העברה של ניירות ערך) וכן ממגייסי ההון וממשתמשים אחרים בשירותיה.

קישורים נוספים
מערכת "רצף"
המוצרים הנסחרים בבורסה
נתוני מסחר
חברי הבורסה
הפיקוח על שוק ההון
ANNA - ISIN
פעולות