חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הבית
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
מיי סייז, אינק.(חברה זרה)
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.mysizeid.com
חברה זרה העוסקת בפיתוח תוכנה לאיסוף נתוני מידות של בני אדם לצורך התאמת פרטי ביגוד מחנויות אלקטרוניות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/07/2018)   
   1268   
     
    93,230 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אליהו ואלס
  מנכ"ל - רונן לוזון
  סמנכ"ל כספים - אור קלס
  
    
  פרטי קשר :
  בנין יוניטרוניקס, הערבה 3 , קרית שדה התעופה
  טלפון : 03-6009030
  פקס : 03-6009040
  OR@MYSIZEID.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017מרץ 2017מרץ 2018 
מאזן
8,383
9,011
34,806
סך מאזן
7,811
7,424
33,608
נכסים שוטפים
572
1,587
1,198
נכסים בלתי שוטפים
-3,994
5,869
17,436
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
12,377
3,142
17,370
התחייבויות שוטפות
0
0
0
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
---
סה"כ הכנסות
0
0
---
רווח גולמי
-19,450
-5,063
-7,158
רווח תפעולי
-18,736
-4,743
-19,619
רווח לפני מס
-18,736
-4,743
-19,619
רווח נקי
-18,736
-4,743
-19,619
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.04
-0.29
-0.70
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-13,234
-3,676
-4,189
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
5.35
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
---
---
50.1 %
הון למאזן
הפסד
---
-288.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).