חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתהרישום למסחרמאי"ה
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  מאי"ה
 

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

 

במאי"ה מוצגות כל ההודעות המתפרסמות על ידי החברות הבורסאיות ומנהלי קרנות הנאמנות, כגון דיווחים מידיים, דוחות כספיים, מידע על גיוס הון, שינויים בדירקטוריון ובהנהלה, פיצולים ומיזוגים ודיווחים שוטפים נוספים.

 

כמו כן, מתפרסמות באתר הודעות בורסה שונות, כגון החלטות דירקטוריון והועד הפועל, עדכונים לגבי כללי המסחר, כללי השימור, מדדי הבורסה ועוד.

שירותי מאי"ה למשתמשים

דיווחים מידיים – מעקב בזמן אמת אחר הדיווחים השוטפים והדו"חות הכספיים של החברות הבורסאיות ושל קרנות הנאמנות. ניתן לקבל בקלות חתך של דיווחים היסטוריים על פי שם חברה, מועד דיווח או סוג אירוע.

הודעות מתפרצות – ריכוז הדיווחים המתייחסים לאירועים מהותיים בחברות.

מועדים ותשלומים – ריכוז מועדי חלוקות רווחים, תשלומי ריבית, פדיון איגרות חוב, הצעות רכש וכו'.

אסיפות כלליות – ריכוז הודעות בדבר זימון אסיפה כללית, לרבות היום הקובע לאסיפה ומועד כינוסה.

בעלי עניין – נתונים בדבר החזקות בעלי העניין בחברה והזכויות המוקנות להם בהון ובהצבעה.

מבנה הון החברה – לרבות מניות רדומות וניירות ערך לא סחירים.

קבלת התראות בדואר אלקטרוני

המשתמש יכול לקבל התראות בדואר אלקטרוני  על הודעות שונות שמפרסמות החברות הנסחרות. ההתראה כוללת את נושא הדיווח וקישור ישיר לנוסח המלא של הדיווח ב"מאיה". השירות מאפשר למשקיע ליצור פרופיל אישי בו יוכל לבחור את המידע המעניין אותו, בין היתר, על פי חתך של תאגיד וסוג אירוע. עם הגעת דיווח, העונה על החתך הנבחר, תועבר התראה בדואר אלקטרוני.

 

לאתר מאי"ה