חזרה לדף הבית
עברית  |  English  
 
 
     
 
 
עמוד הביתנתוני מסחרתעודות סלנתוני מסחר
גירסה להדפסה    
  כניסה לתיק האישי  
 
  נתוני מסחר - תעודות סל
תעודות מדד
תעודות בחסר
תעודות סחורות
תעודות על מטבע
אופציות כיסוי
תעודות מורכבות
לפי נכס בסיס
מדדי מניות מקומיים
מדדי אג"ח מקומיים
מדדים בינלאומיים
תעודות מדד על מדדי מניות מקומיים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
נכון ל-16/07/2018
זמן עסקה אחרונהמחזור
(באלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) החברה המנפיקה
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
נכס הבסיס
      
שם התעודה
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
75.63
0.23%
574.80
הראל סל1116383הר60.ס14
לני"ע מונה עושה שוק הר.SME60
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
831.08
-1.06%
1,959
הראל סל1113752הרבנ.ס12
לני"ע מונה עושה שוק הר.בנקים5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
119.55
0.16%
504.90
הראל סל1116284הר15.ס15
לני"ע מונה עושה שוק הר.נדלן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
14.09
-0.17%
1,761
הראל סל1122621הראנ.ס48
S&P/הראל ת"א אנרגיה
לני"ע מונה עושה שוק הר.ספ-אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
93.72
1.99%
672.10
הראל סל1122613הרתק.ס47
S&P/הראל ת"א תקשורת
לני"ע מונה עושה שוק הר.ספ-תקשורת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
34.03
-0.28%
1,791
הראל סל1116391הר15.ס16
לני"ע מונה עושה שוק הר.פיננסים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
0
0%
1,096
הראל סל1116417הר12.ס18
לני"ע מונה עושה שוק הר.צמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
4,750.04
-0.14%
1,379
הראל סל1113232הר125.ס2
לני"ע מונה עושה שוק הר.תא125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
958.98
-0.13%
1,547
הראל סל1113703הר35.ס7
לני"ע מונה עושה שוק הר.תא35
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
466.26
-0.20%
1,007
הראל סל1113745הר90.ס11
לני"ע מונה עושה שוק הר.תא90
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
279.27
0%
1,347
הראל סל1145671הרת.ס302
לני"ע מונה עושה שוק הר.תא-סקטור
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
204.42
0.20%
1,533
הראל סל1116409הר20.ס17
לני"ע מונה עושה שוק הר.תלדיב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
8.88
-0.04%
944.60
פסגות מדדים1141621פסמ.ס323
לני"ע מונה עושה שוק פס.SME150
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
7.61
-0.30%
573.40
פסגות מדדים1118769פס60.ס20
לני"ע מונה עושה שוק פס.SME60(1)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
18.45
-0.63%
539.90
פסגות מוצרי מדד1125368פסי60.ס2
לני"ע מונה עושה שוק פס.SME60(2)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
20.46
0.66%
272.80
פסגות מוצרי מדד1096502פסתט.ס7
לני"ע מונה עושה שוק פס.גלובלבלוטק
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
0
0%
502.10
פסגות מדדים1115740פסנד.ס18
לני"ע מונה עושה שוק פס.נדלן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
111.37
0.02%
499.20
פסגות מוצרי מדד1096494פסנד.ס6
לני"ע מונה עושה שוק פס.נדלן(2)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
702.34
0%
1,346
פסגות מדדים1145655פסב.ס335
לני"ע מונה עושה שוק פס.סקטורבאלאנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
11.74
0.17%
1,747
פסגות מוצרי מדד1125350פספנ.ס1
לני"ע מונה עושה שוק פס.פיננסים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
13.50
0.09%
1,080
פסגות מדדים1114263פצמח.ס19
לני"ע מונה עושה שוק פס.צמיחה(1)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
21.66
-0.56%
1,075
פסגות מוצרי מדד1108364פסצמ.ס38
לני"ע מונה עושה שוק פס.צמיחה(2)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
1,153.73
0.07%
1,379
פסגות תעודות סל1096593פס125.ס3
לני"ע מונה עושה שוק פס.תא125(1)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
2,076.71
-0.15%
1,374
פסגות מוצרי מדד1125327פמ125.ס2
לני"ע מונה עושה שוק פס.תא125(2)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
סוף יום
395.66
-0.26%
1,545
פסגות תעודות סל1084656פס35.ס1
לני"ע מונה עושה שוק פס.תא35(1)
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות